Legionowo: Co z lasami na Bukowcu? Odpowiedź na sprosotwanie

Lasy na Bukowcu C w Legionowie zostaną wycięte? Fot. Legio24

Kilkanaście dni temu na łamach Legio24.pl opublikowaliśmy artykuł “Lasy na Bukowcu pójdą pod topór?”. Poruszył on jak się okazuje nie tylko Czytelników, ale i urzędników. Rzecznik legionowskiego ratusza, Tamara Mytkowska postanowiła tekst sprostować. Dziś na sprostowanie odpowiadamy. Poniżej odnosimy się do zarzutów nam postawionych.

Nie jest prawdą, że zgoda na wyłączenie z tak zwanej produkcji leśnej zapewniała skuteczną ochronę terenów leśnych. Zgoda, która jest wydawana w formie decyzji administracyjnej nie stanowi ochrony terenów leśnych (…).

Pani rzecznik – zgodę można uzyskać,  albo nie… Pani wydaje się widzi tylko paragrafy i literalne zapisy ustaw, ja zwracam uwagę na to, jak te przepisy ułatwiają lub utrudniają działanie np. inwestorom. Uzyskanie tego typu decyzji “na zdrowy rozum” jest swojego rodzaju barierą, co w konsekwencji stanowi pewnego rodzaju ochronę terenów leśnych.

Nieścisła i wprowadzająca w błąd czytelnika jest informacja, że „całość działek uzyska status budowlanych. Aby wyciąć las w celu postawienia budynku trzeba będzie wystąpić do ratusza o zwykłe pozwolenie na wycinkę drzew.” W rzeczywistości bowiem, na obecnym etapie procedury opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie da się jednoznacznie stwierdzić, że działki uzyskają status działek budowlanych, tzn. że zostaną przeznaczone pod zabudowę w planie miejscowym. Aby przeznaczyć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo działki z użytkami leśnymi pod zabudowę trzeba, w pierwszej kolejności, uzyskać decyzję o pozbawieniu charakteru ochronnego lasów, a następnie uzyskać decyzję zezwalającą na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne. Organ sporządzający plan miejscowy nie dysponuje żadną z w/w decyzji wydanych do obecnie opracowywanego planu miejscowego. (…)

Nie da się stwierdzić, ale procedura trwa. Jest więc prowadzona w jakimś celu – na działkach, które porastają lasy ma się znaleźć “zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Faktem jest, że po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej będzie nadal potrzebna, ale to właśnie przygotowywana zmiana planu otwiera szeroką drogę do wycinki drzew pod budowę.

Nieścisła i wprowadzająca w błąd czytelnika jest również informacja, że na terenach obecnych lasów na Bukowcu deweloperzy potencjalnie zainteresowani tym terenem mogliby wybudować domki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej czy szeregowej. Bowiem w przyjętym w 2007 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Legionowo na terenach tych przewiduje się rozwój zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, z zachowaniem min. udziału powierzchni biologicznie czynnej 75% i minimalną wielkością powierzchni nowowyznaczonych działek – 1500m2. Projekt planu miejscowego przewiduje na tych terenach zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Powierzchnia biologicznie czynna na poziomie 75% nie stanie raczej na przeszkodzie przy zabudowie bliźniaczej. Ciekawsze jednak jest określenie ” zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna”. Ilu z legionowskich “dygnitarzy” zamelduje się w tej nowej, kameralnej części Bukowca? Tego dowiemy się pewnie za kilka lat.

/Jarosław Malinowski/

Przeczytaj także:

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowo: Co z lasami na Bukowcu? Odpowiedź na sprosotwanie"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *