Reklama

Porady prawne

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy – zagadnienia szczegółowe

Reklama

W poprzednim tygodniu przedstawiłem ogólne wiadomości dotyczące tzw. dyscyplinarnego zwolnienia w pracy. W niniejszym artykule zajmę się zagadnieniami bardziej szczegółowymi, dotyczącymi przedmiotowego sposobu rozwiązania stosunku pracy.

Reklama

Przede wszystkim, zwolnienie dyscyplinarne powinno być stosowane przez pracodawcę jako wyjątkowy sposób kończenia współpracy. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na piśmie. Pracodawca powinien w nim przedstawić wyczerpujący katalog ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków przez pracownika, pamiętając, że już po wręczeniu pisma katalogu tego nie będzie mógł rozszerzyć. W piśmie bezwzględnie musi znaleźć się pouczenie o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy. W przypadku odwołania do sądu pracy, na pracodawcy będzie spoczywał ciężar udowodnienia prawdziwości twierdzeń umieszczonych w rozwiązaniu umowy o pracę. Brak pouczenia w piśmie nie powoduje nieważności samego rozwiązania, ale w przypadku gdy zwolniony pracownik spóźni się z odwołaniem do sądu, termin zostanie przywrócony przez sąd pracy.

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracodawca nie ma obowiązku wysłuchania pracownika, ani poinformowania go o zamiarze rozwiązania umowy o pracę. Dyscyplinarne zwolnienie nie musi być także poprzedzone wymierzaniem pracownikowi kar porządkowych, takich jak nagana. Datą zakończenia stosunku pracy jest dzień, w którym pracownik otrzymał oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę.

Pracownik ma na odwołanie się do sądu pracy 14 dni licząc od dnia, w którym otrzymał pismo z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Może złożyć roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Rozważa on przede wszystkim, czy wskazane w piśmie pracodawcy przyczyny zakończenia stosunku pracy faktycznie miały miejsce, a następnie, czy udowodnione mogą być podstawą dyscyplinarnego zwolnienia.

Artykuł przygotował:

Adwokat
Krzysztof Kudlicki
Wspólnik Rodzewicz Kudlicki
Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close