Zegrze: 16 rocznica wstąpienia Polski do NATO

9 marca br. żołnierze oraz pracownicy wojska Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) uroczyście obchodzili 16 rocznicę wstąpienia Polski do NATO.

Polska została przyjęta do NATO 12 marca 1999 roku, dzięki spełnieniu wielu warunków m.in. wprowadzeniu zmian organizacyjnych na wzór zachodni, osiągnięcie kompatybilności i interoperacyjności polskich sił zbrojnych z armiami zachodu, zapewnienie cywilnej kontroli nad armią oraz parlamentarnej kontroli nad siłami zbrojnymi. To wydarzenie z pewnością przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju i było sukcesem polityki międzynarodowej.

W uroczystości, którą prowadził major Cezary Semeniuk, uczestniczyła kompania honorowa wystawiona przez batalion zabezpieczenia, poczet flagowy oraz sztandarowy, żołnierze oraz pracownicy wojska zegrzyńskiej „kuźni łącznościowców”.

Zastępca Komendanta CSŁiI podpułkownik Jacek Tomaszuk powiedział w swoim przemówieniu do zebranych: „Napięta i niejasna sytuacja za naszą wschodnią granicą pokazuje teraz szczególną wartość Sojuszu. Mimo tego, że bezpieczeństwo naszego kraju jest gwarantowane przez Sojusz Północnoatlantycki nie wolno nam zapominać, że to my sami swoją służbą i pracą najlepiej możemy się przysłużyć naszemu bezpieczeństwu.” Życzył aby „ten dzień był dniem pozytywnej refleksji nad bezpieczeństwem naszego kraju, abyśmy wszyscy mogli wykrzesać w sobie kolejny impuls do działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym granicom i obywatelom naszego państwa”.

Uroczystość była także okazją do wręczenia pucharów i dyplomów za zajęcie czołowych miejsc w mistrzostwach CSŁiI w pływaniu. Na zakończenie ceremonii odbyła się defilada pododdziałów Centrum.

/kpt. Krzysztof Baran/

Fot. kpt. Krzysztof Baran

1 raz komentowano artykuł "Zegrze: 16 rocznica wstąpienia Polski do NATO"

  1. pomijam fakt, że przemawiający zastępca uprawia “politykierstwo” co ustawa zabrania żołnierzowi, a ponadto w kwestii bezpieczeństwa to rządzący skutecznie go osłabiają np. poprzez likwidację jednostek wojskowych, gdyby ktoś chciał to mógł by ustalić kto i ile zlikwidował, a teraz krzyczy o bezpieczeństwie

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *