Załóż firmę przez internet!

Już coraz więcej przedsiębiorców w Nowym Dworze Mazowieckim  korzysta z możliwości zakładania firmy przez Internet. Ta prosta i wygodna forma komunikacji społecznej pozwala przedsiębiorcy na samodzielne administrowanie swoim wpisem bez wychodzenia z domu.

foto: sxc.hu

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od czasu, w którym czynny jest Urząd może samodzielnie zarejestrować, zmienić, zawiesić, wznowić lub zakończyć działalność gospodarczą przez Internet posługując się formularzem CEIDG – 1.

Przedsiębiorca, który samodzielnie chce zarządzać swoim wpisem przez Internet musi posiadać podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).
Profil zaufany ePUAP mogą posiadać nie tylko przedsiębiorcy, ale każdy obywatel załatwiający różne sprawy administracyjne – bez potrzeby osobistego udania się do urzędu.

Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Jest to zestaw informacji identyfikujących i opisujących użytkownika konta na ePUAP, potwierdzony przez punkt potwierdzający.
Na terenie Nowego Dworu punktami potwierdzającymi profil zaufany ePUAP jest Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Legionów 7 oraz Inspektorat ZUS w Nowym w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Modlińska 10.
Profil zaufany zachowuje ważność przez 3 lata. Przed upływem terminu ważności powinien zostać odnowiony poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego wniosku dostępnego na ePUAP.

Co zrobić, aby uzyskać profil zaufany?
1. Wybrać stronę www.epuap.gov.pl
2. Założyć konto użytkownika na ePUAP.
3. Przejść do zakładki „Moje profile zaufane” – wypełnić i złożyć na platformie wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
4. Zgłosić się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profil zaufany z dowodem osobistym lub paszportem w celu potwierdzenia tożsamości przez pracownika urzędu.

Każdy obywatel może używać tylko jednego profilu zaufanego. Jest to weryfikowane podczas potwierdzenia profilu na etapie kontroli z rejestrem PESEL.

Cechy podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP
1. Jednoznacznie wskazuje profil zaufany ePUAP osoby, która złożyła podpis.
2. Zawiera czas złożenia podpisu.
3. Jednoznacznie identyfikuje konto ePUAP osoby, która złożyła podpis.
4. Jest autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP.
5. Jest potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym
Jest to usługa świadczona przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
Aby z niej skorzystać, należy:
1. Zalogować się na stronie internetowej: www.epuap.gov.pl
2. Wybrać i wypełnić wniosek, który zostanie złożony do urzędu,
3. Podpisać wniosek przy użyciu profilu zaufanego,
4. Przekazać z ePUAP podpisany wniosek adresatowi.

W trakcie składania podpisu system ePUAP przesyła pocztą elektroniczną (na adres podpisującego) kod autoryzacyjny, który należy skopiować w polu dialogowym usługi podpisywania e-dokumentu. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa operacji podpisywania e-dokumentu.
Zachęcam wszystkich Państwa do tej formy załatwiania spraw administracyjnych, a Przedsiębiorców zapraszam również do odwiedzenia strony Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl, gdzie, krok po kroku zostały opisane procedury dotyczące rejestracji firmy oraz udostępnione zostały formularze, instrukcje i przepisy prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Za pomocą strony www.ceidg.gov.pl można też wyszukać Przedsiębiorcę oraz wydrukować zaświadczenie. Wydruk taki ma moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG.  To jedno z wielu ułatwień dla Przedsiębiorców.

/UM Nowy Dwór Maz./

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Załóż firmę przez internet!"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *