Reklama


Porady prawne

Zachowek- zagadnienia ogólne

Reklama

Instytucja zachowku została wprowadzona w celu zapewnienia ochrony dla osób najbliższych dla spadkodawcy- jego zstępnych, małżonka oraz rodziców. Co do zasady, mają oni otrzymać jakąś część przysługującego im spadku niezależnie od woli zmarłego wyrażonej w testamencie. Muszą spełnić jednak wymogi wskazane w sposób wyczerpujący w Kodeksie cywilnym.

Reklama

Wskazanej osobie najbliższej przysługiwać będzie zachowek, jeżeli w danej konkretnej sytuacji dziedziczyłaby z mocy ustawy. Przykładowo, jeżeli spadkodawca pozostawił żonę i dzieci, a w testamencie ustanowił innego spadkobiercę, to jedynie dzieciom będzie przysługiwał zachowek z pominięciem rodziców.
Uprawnienie do zachowku przyjmuje postać roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej wartości połowy lub dwóch trzecich udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionym, gdyby doszli do dziedziczenia z ustawy.

Osoba uprawniona do zachowku może przenieść w drodze umowy na inną osobę przysługującą jej z tego tytułu wierzytelność do spadkobiercy.

Uprawniony do zachowku, jeżeli nie jest możliwe ugodowe załatwienie sprawy, musi wytoczyć powództwo do sądu o zachowek. Należy pamiętać, że sprawa o zachowek nie może być rozstrzygnięta w postępowaniu o dział spadku oraz, co oczywiste, w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:
1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać jasno z treści testamentu. Należy pamiętać, że roszczenie z tytułu zachowku przedawnia się w terminie pięciu lat od chwili otwarcia spadku (do roku 2011 termin przedawnienia wynosił trzy lata).

Artykuł przygotował:

Adwokat
Krzysztof Kudlicki
Wspólnik Rodzewicz Kudlicki
Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Tagi
Może zainteresuje Cię także...

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close