Reklama
Dobrze Wiedzieć!LegionowskiWiadomości

Wycinka drzew i krzewów. Uwaga, zmiany w przepisach

Od 28 sierpnia obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów z nieruchomości. Poniżej, za Urzędem Gminy Jabłonna, przedstawiamy najistotniejsze kwestie dotyczące nowych zasad.

Reklama

1. Na jakie drzewa nie jest wymagane zezwolenie wójta, burmistrza lub prezydenta:
Wcześniejsze zapisy ustawy określały m.in. że bez zezwolenia można usuwać drzewa, które mają mniej niż 10 lat (w dalszym ciągu odnosi się to do krzewów). Przysparzało to wiele trudności właścicielowi nieruchomości albowiem nie posiadając wiedzy specjalistycznej ciężko to określić a nie każdy właściciel pamiętał kiedy wyrosły lub kiedy sadził drzewa. W tej chwili zostało to uproszczone i ustawa zawiera konkretne obwody drzew na które nie jest wymagane zezwolenie. Od 28 sierpnia bez zezwolenia usuwamy: drzewa których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W dalszym ciągu nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie drzew owocowych (czyli drzew odmian przeznaczonych do spożycia – w tej grupie znajduje się również orzech włoski) chyba że drzewo rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni – wówczas należy uzyskać zezwolenie.
Ponadto w chwili obecnej nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku bożodrzew gruczołowaty.

2. W jaki sposób można usunąć drzewo które uległo złamaniu lub przewróciło się np. wskutek działania silnego wiatru:
Takie drzewa usuwa się bez konieczności uzyskania zezwolenia ale należy o tym fakcie powiadomić wójta. Jeżeli drzewo usuwają odpowiednie służby to na nich spoczywa obowiązek powiadomienia organu. Natomiast jeżeli drzewo usuwa właściciel nieruchomości, zanim to zrobi, powinien również takie powiadomienie złożyć (np. telefonicznie). Po otrzymaniu powiadomienia w terenie pojawia się przedstawiciel urzędu, dokonuje oględzin, spisuje protokół i wykonuje dokumentację zdjęciową. Dopiero po wizycie przedstawiciela urzędu można usunąć takie drzewo.

3. Usuwanie drzew w związku z budową domu:
W takim przypadku do wniosku należy dołączyć wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

4. Usuwanie drzew w związku z inwestycją na którą wymagane jest pozwolenie na budowę:
W takim przypadku należy się liczyć z faktem iż wykonanie zezwolenia będzie uzależnione od otrzymania pozwolenia na budowę, dlatego najlepiej je uzyskać zanim wystąpi się o zezwolenie na usunięcie drzew.

5. Usuwanie drzew w związku z inwestycją na której realizacje wymagana jest decyzja środowiskowa:
W takim przypadku decyzja środowiskowa jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie dlatego należy ją uzyskać jako pierwszą.

6. Co zrobić w przypadku gdy na drzewie które chcę usunąć znajduje się gniazdo:
Zanim wystąpimy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, należy wcześniej uzyskać zezwolenie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na usunięcie gniazda.

7. Czy mogę usunąć bez zezwolenia drzewa lub krzewy, które sam posadziłem na własnej działce jako urządzony ogród:
Na usuwanie takich drzew wymagane jest uzyskanie zezwolenia natomiast krzewy można w takim przypadku usunąć bez zezwolenia chyba że rosną w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

8. Czy na suche drzewo wymagane jest zezwolenie:
Tak w dalszym ciągu należy uzyskać zezwolenie na usunięcie całkowicie obumarłego drzewa.

9. Czy do wniosku muszę dołączyć kopię aktu własności nieruchomości:
W tej chwili nie ma takiej potrzeby albowiem wymagane jest aby wniosek zawierał oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. Oświadczenie jest składane pod rygorem, odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Gdzie udać się po szczegółowe informacje?

Po szczegółowe informacje, jeśli sami nie jesteśmy pewni czy możemy bez pozwolenia wyciąć drzewo, powinniśmy się udać do swojego Urzędu Gminy, a ściślej rzecz ujmując do wydziału zajmującego się ochroną środowiska. Poniżej podajemy kontakty do takich wydziałów w urzędach gmin powiatu legionowskiego.

 • Miasto Legionowo
  Referat Ochrony Środowiska: el. 22 774 20 31 w. 4065, 4066; pok. nr 3.14, 3.15
 • Gmina Jabłonna
  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 767 73 40, mail: [email protected]
 • Gmina Nieporęt
  Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel: 22 76 70 410
 • Gmina Serock
  Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 22 782 88 40 , e-mail: [email protected]
 • Gmina Wieliszew
  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 22 782 27 32

/red, UG Jabłonna/

Tagi
Może zainteresuje Cię także...

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button