Wybory samorządowe 2010

Premier Rzeczypospolitej  Polskiej wyznaczył datę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  na dzień 21 listopada 2010 r., natomiast drugą turę wyborów na dzień 5 grudnia 2010 r.
Prawo wybierania ( czynne prawo wyborcze) w wyborach mają:
1.Obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 rok życia,
2.Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz zgodnie z prawem stale zamieszkuje w Polsce, ma prawo wybierania radnych wyłącznie do rady gminy oraz burmistrza.
Nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu oraz pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
W nadchodzących wyborach zachodzą pewne zmiany, które do tej pory nie obowiązywały na terytorium naszego kraju. Przede wszystkim będzie możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie organu rentowego. Wydane orzeczenie będzie ważne i honorowane bez względu na datę jego wydania. W stosunku do wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez burmistrza do sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
Wniosek o sporządzenie aktu wnosi się nie później niż w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada 2010 r. Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w ponownym głosowaniu składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej  w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 25 listopada 2010 r. Akt jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa. Czynność ta nie podlega opłatom.
Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się. Wyborcy, którzy nie posiadają pobytu stałego ani czasowego, a przebywają na obszarze naszej gminy powinni złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

(źródło: UG Serock; foto: urnywyborcze.pl)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Wybory samorządowe 2010"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *