Reklama

Legionowski

Wójt gminy Jabłonna z absolutorium

Reklama

Wójt gminy Jabłonna, Olga Muniak, otrzymała absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Decyzję w tej sprawie podjęli radni na sesji Rady Gminy Jabłonna w środę (25.06).

Reklama

Fot. UG JabłonnaOd lewej: radny Tomasz Wodzyński, skarbnik Beata Stolarska, wójt Olga Muniak oraz zastępca wójt Tadeusz Rokicki. Fot UG Jabłonna

W pierwszej części sesji Rady Gminy skarbnik, Beata Stolarska, zaprezentowała sprawozdanie z wykonania budżetu w 2013 roku. W dalszej części obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię o ubiegłorocznej gospodarce finansowej gminy. Pozytywnie zaopiniowała działania wójt także Regionalna Izba Obrachunkowa. Tuż przed podjęciem decyzji o udzieleniu absolutorium, radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Ostatecznie, po krótkiej dyskusji, przeprowadzono głosowanie, w trakcie którego 11 radnych opowiedziało się za, a 4 przeciw udzieleniu absolutorium wójt Oldze Muniak.

Jakie wydatki w 2013 roku?

W 2013 roku wydatki w budżecie gminy wyniosły blisko 53 mln złotych, z czego na inwestycje przeznaczono ponad 10 mln złotych. Dochody gminy wyniosły ponad 49 mln złotych, a zadłużenie na koniec roku nieznacznie przekroczyło 10%.

Blisko 20 mln złotych w budżecie to środki na oświatę publiczną i niepubliczną. Wydatki na pomoc społeczną w 2013 roku wyniosły prawie 5 mln złotych, na transport publiczny 1,3 mln złotych, a na dowóz dzieci do szkół 0,5 mln złotych.

Czym jest absolutorium?

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku wójta) w określonym czasie. Można powiedzieć, że absolutorium oznacza brak zastrzeżeń do prowadzonej przez władzę wykonawczą gospodarki finansowej.

/kh/

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close