Wieliszew: Gorąca sesja w środku zimy

Styczniowa sesja Rady Gminy Wieliszew nie należała do nudnych. Radni zajmowali się między innymi sposobem poboru lokalnych podatków. Opublikowano także list otwarty poruszający kwestie ostatnich niesprawiedliwych publikacji prasowych na temat stanu finansów Gminy Wieliszew.

fot. UG Wieliszew

Styczniowa sesja Rady Gminy Wieliszew rozpoczęła się miłym akcentem – Dyrektor Zespołu Szkół w Wieliszewie Mirosław Sieradzki wręczył nauczycielowi Emilowi Czubachowskiemu list gratulacyjny. Nauczyciel Zespołu Szkół w Wieliszewie Emil Czubachowski otrzymał szczególne uhonorowanie dzięki swoim umiejętnościom oraz zachowaniu zimnej krwi w sytuacji, kiedy jedna z jego podopiecznych wymagała reanimacji. Dzięki sprawnej akcji ratunkowej nauczyciela dziewczynka odzyskała przytomność.

Innym, mniej radosnym wydarzeniem, które miało miejsce podczas XXVII sesji Rady Gminy Wieliszew, było uczczenie minutą ciszy pamięci kardynała Józefa Glempa oraz prof. Michała Kuleszy jednego ze współtwórców reformy samorządowej w okresie transformacji ustrojowej.

Największe zainteresowanie zebranych wywołał jednak punkt obrad dotyczący zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Skarbnik Gminy Beata Dobrowolska wyjaśniła przyczyny proponowanych rozwiązań informując, że w najbliższym czasie zmieni się system poboru podatków na bardziej nowoczesny. Każdy podatnik będzie miał swoje indywidualne konto, na które będzie mógł dokonywać wpłaty. Inkaso nie powinno być sposobem na zarabianie dodatkowych pieniędzy. Sołtysi, których szczególnie dotyczył ten punkt obrad w większości wyrazili zrozumienie, jednak apelowali o wypracowanie sprawiedliwych form dodatkowego ich wynagradzania. Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak przychylił się do tego wniosku proponując, aby w jak najbliższej przyszłości wrócić do dyskusji o funduszu sołeckim i zastanowić się nad jego powołaniem już w 2014 roku. Zmiany określające pułap dochodu generowanego w drodze inkasa na wysokości 15 tys. zł rocznie Rada Gminy przyjęła 12 głosami.

Tematem, interesującym z punktu widzenia patriotyzmu lokalnego, a nie emocji, było uchwalenie wniosku o ujednolicenie nazwy „Poddębie”. Okazuje się, że dotychczas w dokumentach centralnych nazwa ta brzmi „Poddębe”. Uchwała jest wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zarejestrowanie faktycznie używanej nazwy „Poddębie”.

Na koniec publikujemy list protestacyjny Radnych Gminy Wieliszew:

Szanowni Mieszkańcy,

w ostatnim czasie, za pośrednictwem kilku publikacji prasowych, pojawiły się informacje o rzekomo złej kondycji finansowej Gminy Wieliszew i rzekomo wzrastającym zadłużeniu Gminy Wieliszew. Dlatego zdecydowaliśmy się stanowczo zaprotestować przeciw powielaniu tego typu „rewelacji”, które są rozpowszechniane przez osoby kierujące się wyłącznie własnymi prywatnymi i politycznymi interesami. Wyraźnie widzimy, że niektórym zupełnie nie na rękę jest stabilny i równomierny rozwój całej Gminy Wieliszew. Osoby te chcą dzielić Gminę na części – „lepszą”, bogatszą, która daje więcej dochodu; oraz „gorszą”, biedniejszą. Ponadto za tym tokiem rozumowania idzie wniosek, że Gmina powinna więcej inwestować w swoją „lepszą” część.

Jako osoby wybrane w demokratycznych wyborach, którym powierzyliście Państwo swoje zaufanie, kategorycznie odcinamy się od tych doniesień i dzielenia Gminy. Raz jeszcze podkreślamy, że faktyczne zadłużenie Gminy Wieliszew, wynikające ze spłat i obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów i zobowiązań to kwota ok. 19 milionów zł. Kwota ta stanowi 46,81 % dochodów Gminy, czyli jest o ponad 13 % niższa niż kwota zadłużenia, na którą zezwala gminom Ministerstwo Finansów.

Prawdą jest, że na początku 2012 roku, kiedy zewsząd docierały do nas informacje o nadciągającym kryzysie, musieliśmy przygotować plan awaryjny i by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wydatków Gminnych, założyliśmy zwiększenie możliwego długu do 22 966 000 zł, jednak dzięki przemyślanym decyzjom Wójta i Rady Gminy oraz szukaniu oszczędności wszędzie tam gdzie tylko była możliwość, udało się to założenie zmniejszyć o prawie 4 000 000 zł. Stąd zadłużenie wynosi w rzeczywistości ok. 19 mln zł.

Szanowni Państwo, za pośrednictwem tego protestu, zwracamy się z gorącą prośbą, abyście w swojej ocenie nie kierowali się doniesieniami, które fałszują wizerunek naszej Gminy. Prawdą jest, że możemy pochwalić się stabilnym i równomiernym rozwojem, choć zapewne są osoby, które ze względu na kryzys światowy, wolałyby taki kryzys widzieć również w Gminie Wieliszew…

Ze szczęściem dla całej Gminy osoby te stanowią tylko małą garstkę spośród całego społeczeństwa a my, czyli Radni dla których najważniejsza jest misja tworzenia Gminy przyjaznej dla swoich mieszkańców, zobowiązujemy się w pełni zrealizować plany budżetowe na 2013 rok, które zakładają między innymi prawie 8 milionów na wydatki inwestycyjne oraz dążyć do dalszego zmniejszenia naszego zadłużenia o kolejne kilka punktów procentowych.

Z wyrazami szacunku

Radni Gminy Wieliszew:

Marcin Fabisiak, Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Grzegorz Bieńkowski, Janusz Cieśliński, Magdalena Donat, Jacek Kuciński, Grażyna Kwiatkowska, Artur Miętek, Łukasz Miętek, Sylwester Przybysz, Andrzej Snopek, Jan Sołtys, Grzegorz Zbroch

/UG Wieliszew/

1 raz komentowano artykuł "Wieliszew: Gorąca sesja w środku zimy"

  1. NO SUPER BARDZO GORĄCO BYŁO SZCZEGÓLNIE ŻE SPRAWY NIE BYŁY AŻ TAK WAŻNE (:(:(:(
    ALE NUDA

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *