Uczniowie ocenili zajęcia dodatkowe i koła pozalekcyjne

Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne są najlepszym sposobem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pomagają w harmonijnym i prawidłowym rozwoju psychofizycznym i duchowym młodego człowieka oraz w odnalezieniu się w dzisiejszym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń.

W okresie od lutego do czerwca 2010 roku Gmina Legionowo sfinansowała realizację 52 programów profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się na terenie 7 szkół. W związku z zakończeniem realizacji cyklu profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych przeprowadził badania ankietowe, którymi zostało objętych 140 losowo wybranych uczestników programu z 7 szkół. Taka corocznie przeprowadzona ewaluacja ma na celu systematyczne badanie wartości realizowanych programów z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu ich doskonalenia i dopasowania do potrzeb młodych odbiorców. Ewaluacja jest też ważną częścią procesu podejmowania decyzji przy wyborze oferty programów profilaktycznych realizowanych w kolejnych semestrach nauki szkolnej. To również ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu działań profilaktycznych. Ewaluacji dokonano na podstawie analizy ankiet do programów profilaktycznych realizowanych w terminie 15.02.2010r.-11.06.2010r. oraz informacji zebranych od realizatorów tych zajęć. Z przeprowadzonych badań wynika, iż realizowane zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Wzięło w nich udział ponad 1.500 uczniów. Aż 94% ankietowanych przyznało, że zamierza uczestniczyć w programie w przyszłym roku szkolnym. Zdaniem młodzieży udział w zajęciach wpłyną bardzo pozytywnie na ich zachowanie co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że istnieje niekwestionowana potrzeba realizacji tego zadania w nadchodzących latach. Z dokonanej analizy zebranego materiału wynika ponadto , że zaistniała konieczność organizacji cyklu zajęć, których celem będzie minimalizacja szkód psychospłecznych i somatycznych powstałych w wyniku nadmiernego oglądania telewizji oraz spędzania czasu przed monitorem komputera. W przyszłości powinno się zwiększyć liczbę profilaktycznych kół sportowych z naciskiem na zajęcia na basenie oraz zajęcia taneczne, gdyż ten rodzaj zajęć najbardziej interesuje legionowską młodzież.

(źródło : www.legionowo.pl)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Uczniowie ocenili zajęcia dodatkowe i koła pozalekcyjne"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *