Reklama

Porady prawne

Testament – zagadnienia ogólne

Reklama

Klienci często zadają mi pytanie, czy warto spisywać testament oraz jak należy go sporządzić, by mieć pewność, że jego zapisy będą respektowane i skuteczne.

Reklama

Wszystko zależy od okoliczności. W przypadku, gdy chcemy, aby dziedziczyli po nas najbliżsi, czyli współmałżonek oraz dzieci, to znaczy spadkobiercy ustawowi, pisanie testamentu nie jest potrzebne. Inaczej jest, gdy z jakiegoś powodu chcemy podzielić nasz majątek tylko pomiędzy niektórych ze spadkobierców, lub też zostawić wszystko osobie z poza ich grona. Przy zachowaniu określonych wymogów formalnych, mamy pełną swobodę w wyznaczeniu spadkobiercy, nawet z pominięciem najbliższej rodziny.

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić poprzez:

  • sporządzenie nowego testamentu,
  • zniszczenie starego testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność,
  • dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Należy pamiętać, że sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna nabywa z chwilą uzyskania pełnoletniości i jeśli nie zostanie ubezwłasnowolniona (lub nie dojdzie do ustanowienia dla niej w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie doradcy tymczasowego), zachowuje ją aż do śmierci.

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  • pod wpływem groźby.

Testament należy sporządzić i odwołać samodzielnie, nie można tego zrobić przez pełnomocnika ani przedstawiciela.

W następnym tygodniu przedstawię informacje jakie mamy rodzaje testamentów. Podam także kilka prostych rad jak własnoręcznie sporządzić testament.

Artykuł przygotował:

Adwokat
Krzysztof Kudlicki
Wspólnik Rodzewicz Kudlicki
Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AntySPAM *

Back to top button