Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich Legionowo