Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz.