“Szkoła Liderów”

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 podjął się realizacji projektu edukacyjnego “Szkoła Liderów”. Przedsięwzięcie to finansowane jest z budżetu Gminy Legionowo w ramach konkursu na projektu edukacyjne w szkołach prowadzonych prowadzonych przez Gminę Legionowo we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Autorami projektu są:
1)Pani Beata Narel – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, koordynator Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo;
2)Pan Paweł Kownacki – Prezes Stowarzyszenia ,,Młodzi dla Rozwoju” – EMKA.

Założeniem projektu jest uświadomienie młodym ludziom z czego powinni korzystać, nad jakimi umiejętnościami pracować, gdzie szukać sojuszników, aby konsekwentnie realizować swoje indywidualne i społeczne cele. W ramach projektu będą oni mogli zapoznać się z problematyką związaną z przywództwem społecznym, angażowaniem społeczności lokalnej, skuteczną komunikacją, konfliktem i konsensusem. Posiądą wiedzę i umiejętności potrzebne do aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego z zakresu:
– planowanie działań,
– organizowania i kierowania zespołem,
– promowania swoich przedsięwzięć i zdobywania sojuszników,
– zdobywania środków na finansowanie swoich działań,
– zasad zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń.

Projekt Szkoła Liderów adresowany jest do młodzieży w wieku 14 – 21 lat, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów I i II roku. Zakłada on udział maksymalnie 20 młodych ludzi. Warunkiem jest również zameldowanie w Legionowie.
Pozostałe warunki naboru to:
deklaracje zainteresowanych uczniów – napisanie tekstu aplikacyjnego uzasadniającego chęć udziału w zajęciach Szkoły Liderów – obowiązkowo.
pisemna zgoda rodziców w przypadku uczestników niepełnoletnich – obowiązkowo.
opinie instytucji społecznych (np. Samorząd Uczniowski, Młodzieżowa Rada Miasta, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne) – dodatkowo.
Zgłoszenia należy przesyłać do 27 października 2010 r. na adres:
Młodzieżowa Rada Miasta Legionowo
ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
Na kopercie należy dopisać: Szkoła Liderów.
Na szczegółowe pytania związane z projektem odpowiada koordynator Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo – pani Beata Narel ([email protected]).

Tematyka prowadzonych w ramach projektu spotkań przedstawia się następująco:
1.Integracja. Trening umiejętności interpersonalnych. Cechy dobrego lidera.
– Uczestnicy poznają zasady skutecznego porozumiewania się. W praktyce będą je stosować w trakcie dyskusji i negocjacji. Uświadomią sobie jakie cechy i umiejętności powinien posiadać lider grupy, które z nich można wytrenować. (16 godzin)
2.Budowanie zespołu.
– Uczestnicy poznają etapy rozwoju grupy, role grupowe, style kierowania grupą, sposoby rozwiązywania konfliktów. (8 godzin)
3.Od nieformalnej „paczki pasjonatów” do sprawnie działającej organizacji pozarządowej.
– Uczestnicy zrozumieją co to jest wizja, misja i cele działania. Poznają zasady zorganizowania efektywnego zebrania. Dowiedzą się jak ułożyć statut i jak wypełnić wniosek rejestracyjny stowarzyszenia. (8 godzin)
4.Jak zaprezentować siebie i swoją grupę w mass mediach?
– Uczestnicy poznają zasady przygotowania efektywnej prezentacji i autoprezentacji. Dowiedzą się jak przygotować się do wywiadu udzielanego i przeprowadzonego. (8 godzin)
5.Jak przygotować się do realizacji projektu?
– Uczestnicy poznają: cechy dobrego projektu, etapy przygotowania projektu, zasady monitorowania działań w ramach projektu, sposoby ewaluacji realizacji projektu. Dowiedzą się, gdzie nabywa doświadczenie – wolontariat międzynarodowy. (8 godzin)
6.Nasz projekt.
– Uczestnicy poznają źródła finansowania projektów młodzieżowych. Zaplanują własny projekt i wypełnią wniosek o dofinansowanie do wybranej instytucji. (8 godzin)

Ponadto podczas każdego spotkania gośćmi będą osoby znane i zaangażowane w życie społeczne, które będą dzieliły się swoim doświadczeniem i udzielały praktycznych rad uczestnikom projektu. Zajęcia będą odbywały się w soboty, co 2 tygodnie od listopada do lutego. W lutym odbędzie się uroczystość zamknięcia Szkoły Liderów. Uczestnicy warsztatów zaprezentują swoje projekty, które będą oceniane przez zaproszonych ekspertów. Oprócz tego każdy uczestnik przygotuje własną autoprezentację i autorefleksje dotyczące udziału w projekcie. Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie ukończenia Szkoły Liderów.

(źródło: UM Legionowo, foto: ZSO2 Legionowo)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "“Szkoła Liderów”"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *