Reklama
Informatory urzędowe

Starosta mianowany przez wojewodę

Reklama

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski mianował starostę Jana Grabca na Członka Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Nominacja ta znacznie przybliża nas do utworzenia powiatowego szpitala.

Reklama

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych, w której od 17 grudnia br. zasiada starosta Jan Grabiec, jest jednym z najważniejszych gremiów doradczych kształtujących publiczną służbę zdrowia na Mazowszu. Nietrudno przewidzieć, że ta nominacja znacznie przybliża w czasie moment utworzenia w Legionowie powiatowego szpitala. Wszak starosta Grabiec nie kryje, co jest jego priorytetem: „Najlepiej oczywiście znam potrzeby mieszkańców powiatu legionowskiego, zwłaszcza w sprawie szpitala. W radzie zamierzam reprezentować interesy mieszkańców wszystkich powiatów mazowieckich, zwłaszcza wszystkich szpitali powiatowych.”

Do głównych zadań Rady zaliczana jest współpraca z wojewodą w celu sporządzenia regionalnej, wojewódzkiej mapy potrzeb zdrowotnych. Do sporządzenia tego dokumentu niezbędna będzie analiza stanu zdrowia mieszkańców Mazowsza, w tym powiatu legionowskiego. Rada uwzględni również specyfikę poszczególnych regionów naszego województwa. W tym kontekście udział w obradach naszego starosty wydaje się bezcenny. Jan Grabiec zapewne będzie miał istotny głos w dyskusji dotyczącej określenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. Mapa potrzeb zdrowotnych województwa mazowieckiego zostanie opracowana w ciągu kilkunastu miesięcy i będzie, zgodnie z przepisami, podstawą do kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy kolejnych konkursach przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mapa będzie określała również potrzeby mieszkańców powiatu legionowskiego w zakresie szpitala powiatowego.

O tym czy i kiedy powstanie w Legionowie powiatowy szpital oczywiście będą decydowały głównie względy finansowe – związane ze sponsorami, udziałowcami oraz kontraktami podpisanymi z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zarówno w kontekście pozyskiwania partnerów społecznych i biznesowych, jak i uznania przez NFZ zasadności powołania legionowskiego szpitala powiatowego, nominacja starosty Jana Grabca i jego udział w obradach Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych, może mieć decydujące znaczenie.

Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych powoływana jest zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w jej skład wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez wojewodę, w tym po jednym przedstawicielu wojewody, marszałka województwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych – mających siedzibę na terenie województwa, konwentu powiatów danego województwa oraz przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Konwent 42 powiatów województwa mazowieckiego wybrał 2 kandydatów na przedstawicieli – wśród nich Jana Grabca. Wojewoda Mazowiecki dokonał spośród nich wyboru i powołał do składu Rady starostę legionowskiego.

/JG, MK, Starostwo Powiatowe w Legionowie/

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AntySPAM *

Back to top button