Składy komisji ustalone

W środę odbyła się druga sesja Rady Gminy Jabłonna VI kadencji. Jej głównym punktem było ustalenie składów osobowych komisji stałych.

Przy jabłonowskiej radzie działa pięć komisji. Są nimi:

1. Komisja Rozwoju – właściwa w szczególności w sprawach rolnictwa, urbanistyki, budownictwa, ochrony środowiska oraz rozwoju infrastruktury i promocji.

2. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego – właściwa w szczególności w sprawach kształtowania bezpieczeństwa publicznego.

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – właściwa w sprawach oświaty i wychowania, w szczególności w przedszkolach i szkołach gminnych oraz w sprawach kultury, sportu i turystyki.

4. Komisja Spraw Społecznych – właściwa w sprawach ochrony zdrowia, pomocy społecznej i mieszkalnictwa;

5. Komisja Rewizyjna – której przedmiot i zasady działania określa podrozdział 5 Statutu.

Od lewej Halina Zwierzchlewska, Włodzimierz Kowalik i Danuta Saks / foto: UG Jabłonna

Do zadań komisji stałych należy w zakresie ich właściwości:
– opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji pod rozwagę,
– występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
– opiniowanie projektów uchwał,
– sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady

Podczas sesji 8 grudnia ustalono składy poniższych komisji.

Kom. Rozwoju:
Marek Zieliński
Agata Lindner
Zbigniew Garbaczewski
Edyta Czyżewska
Bogumiła Majewska
Dorota Świątko
Dariusz Kubalski
Halina Zwierzchlewska

Kom. Bezp. Publ.:
Marek Zieliński
Agata Lindner
Dorota Świątko
Tomasz Wodzyński
Teresa Gałecka

Kom. Spraw Społ.
Iwona Gontarska
Edyta Czyżewska
Danuta Saks
Bogumiła Majewska
Teresa Gałecka

Kom. Rewizyjna
Agata Lindner
Zbigniew Garbaczewski
Bogumiła Majewska
Dorota Świątko
Dariusz Kubalski
Tomasz Wodzyński

Kom. Oświaty, Kultury i Sportu
Edyta Czyżewska
Tomasz Wodzyński
Teresa Gałecka
Bogumiła Majewska
Mariusz Grzybek

(źródło: UG Jabłonna)

REKLAMA

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Składy komisji ustalone"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *