Reklama
Mazowsze - wiadomości z regionuWiadomości

Samorząd Mazowsza przeznacza 900 tys. zł na wsparcie rodzin zastępczych i adopcyjnych

Reklama

Dostęp do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz wzmocnienie terapeutyczne dzieci i dorosłych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych – to główne inicjatywy, które organizacje pozarządowe mogą zrealizować dzięki przyznanym dotacjom z budżetu Mazowsza. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizacje tych zadań.

Reklama

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, w województwie mazowieckim w końcu 2019 r. opiekę nad dziećmi sprawowało 4047 rodzin zastępczych i 59 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 5 872 dzieci. W systemie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej znajdują się też placówki wsparcia dziennego, których zajęcia są nieodpłatne i dobrowolne. Wspomagają one rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, organizują dzieciom czas wolny, wspierając je w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi czy zaburzeniami zachowania. Nieoceniona jest więc każda pomoc, która pozwoli rodzicom adopcyjnym i osobom działającym w pieczy zastępczej zwiększyć ich kompetencje.

Właśnie w tym celu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) ogłosiło konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze wspierania rodzin. Dzięki kwocie 900 tys. zł organizacje będą mogły podjąć się realizacji różnych inicjatyw związanych z umożliwieniem rodzinom adopcyjnym i zastępczym dostępu do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewnieniem im diagnozy pedagogiczno-psychologicznej oraz wzmocnieniem terapeutycznym dzieci i dorosłych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów. Wszystko z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych.

– Najczęstszymi przyczynami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej w 2019 r. w województwie mazowieckim były m.in. uzależnienia rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz półsieroctwo. Problem nie znika, dlatego tak ważne jest wsparcie rodzin adopcyjnych i zastępczych, które podjęły się działalności opiekuńczej. Na tę inicjatywę z budżetu Mazowsza przeznaczyliśmy 900 tys. złotych. Pieniądze te umożliwią bezpłatny dostęp do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Takie wsparcie zaplanowane jest na trzy lata. Ma być zorganizowane w formie poradni lub mobilnego punktu konsultacyjnego.

– Nie zapominajmy o niszczącym wpływie obecnej pandemii. Niektóre usługi społeczne trudno jest zastąpić ich formami zdalnymi. To przede wszystkim dotyczy pracy socjalnej czy pracy w rodzinach, które w pewnych środowiskach nie mogą być świadczone telefonicznie lub w postaci wideokonferencji, gdyż w domach nie ma przestrzeni fizycznej ani społecznej do rozmowy o problemach. Poza tym wsparcia, które zminimalizuje traumę pandemii, potrzebują i będą potrzebować nie tylko podopieczni, ale również rodzice czy w przypadku pieczy zastępczej opiekunowie – tłumaczy Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny.

/red./

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close