RPO: Samorządy nie powinny wydawać własnej prasy. To zagraża wolności słowa!

Baner reklamowy Gazety Miejscowej przy targowisku, Fot. arch. Legio24.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę prawa, która zakazywałaby wydawania prasy lokalnej, na zasadach komercyjnych, przez jednostki samorządu terytorialnego – pisze Rzeczpospolita. Zdaniem Rzecznika może to powodować zagrożenie dla wolności słowa.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, jednostki samorządu terytorialnego takie jak urzędy miast i gmin, czy starostwa powiatowe powinny się ograniczyć wyłącznie do wydawania biuletynów informacyjnych. Powinny one zawierać wyłącznie obiektywne, użyteczne dla społeczności informacje, komunikaty urzędowe oraz ewentualnie materiały promujące samorząd. Biuletyny takie nie powinny zastępować niezależnej, komercyjnej prasy lokalnej i powinny być bezpłatne.

Jak informuje dziennik Rzeczpospolita, Rzecznik Praw Obywatelskich chce aby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło takie rozwiązania prawne aby określały one jasno zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez samorządy wszystkich szczebli. Zdaniem Rzecznika wprowadzenie zmian regulujących wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego przyczyni się do wzrostu zaufania społecznego wobec władz lokalnych, a jednocześnie wzmocni rolę lokalnej prasy, wydawanej niezależnie od urzędów.

Zbuntowani dziennikarze

Jak informuje Rzeczpospolita, sprawą wydawania prasy przez samorządy zainteresowali Rzecznika Praw Obywatelskich wydawcy lokalnej prasy z całej Polski. – Zdaniem wnioskodawców, niedopuszczalne jest łączenie funkcji biuletynu informacyjnego organu administracji z funkcją niezależnej prasy, której jednym z zadań jest kontrola społeczna (tzw. public watchdog) nad działaniem władz lokalnych. Z tym zjawiskiem wiąże się często utrudnianie dostępu do informacji dziennikarzom prasy prywatnej. Podważa to zasadę wolności słowa i prawo dostępu obywateli do informacji publicznej – czytamy w artykule dziennika Rzeczpospolita.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka popiera zmiany

Jak dowiadujemy się z artykułu Rzeczpospolitej, zmiany proponowane przez RPO popiera także Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W ocenie Fundacji zależność prasy od polityków jest widoczna w naszym kraju szczególnie na szczeblu lokalnym. Każdego dnia dochodzi do wywierania wpływu przez władze samorządowe na niezależne tytuły prasowe.

Lokalne podwórko, czyli jakie tytuły prasowe wydaje Urząd Miasta Legionowo?

  • Gazeta Miejscowa na Weekend (przez KZB – spółkę zależną od UM Legionowo)
  • Biuletyn Moje Legionowo
  • Puls Miasta

Biorąc do ręki wyżej wymienione tytuły prasowe, czytelnicy powinni pamiętać, że są one w pełni zależne od władz samorządowych.

/red. na podst. Rzeczpospolitej/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "RPO: Samorządy nie powinny wydawać własnej prasy. To zagraża wolności słowa!"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *