Rozpoczęto realizację projektu [email protected]

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 18 grudnia 2012r. podjął uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego „Rozwój e – usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „[email protected]” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

fot. sxc.hu

Projekt „[email protected]” ma na celu rozwój e-usług i ich dostępności dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego. Jest to kluczowy projekt własny Samorządu Województwa Mazowieckiego mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie województwa. Okres jego realizacji przewidziano na lata 2012 -2014. Inwestycja jest realizowana przez Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencję Rozwoju Mazowsza S.A..

W celu rozpowszechniania e-usług i idei społeczeństwa informacyjnego wśród mieszkańców, powstanie Sieć Centrów Kompetencji na Mazowszu, która będzie służyć jako interaktywne i stacjonarne miejsca dostępu do Internetu i e-usług, w tym edukacji, oraz stanowić będzie źródło informacji kulturalnej i gospodarczej. Planowane jest utworzenie 173 Lokalnych Centrów Kompetencji w gminach, 5 Regionalnych Centrów w Ciechanowie, Siedlcach, Płocku, Ostrołęce i Radomiu oraz 1 Wojewódzkie Centrum w Warszawie.

Powstanie Centrów Kompetencyjnych ma się przyczynić do poszerzenia wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania technologii ICT przez osoby, które do tej pory miały trudności z dostępem i użytkowaniem komputera i Internetu. Dla każdego LCK przewidziano 5 stanowisk komputerowych dla użytkowników oraz jedno wyodrębnione dla opiekuna. Dodatkowo LCK będą wyposażone w sprzęt multimedialny. Korzystanie z Centrów Kompetencyjnych będzie bezpłatne, a na miejscu będzie można liczyć na opiekę merytoryczną.

W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do rozpisania pierwszych przetargów w ramach realizacji projektu.

W projekcie bierze też udział Gmina Jabłonna. Dzięki przedsięwzięciu dotychczasowy sprzęt komputerowy użytkowany przez Gminne Centrum Informacji zostanie zastąpiony nowym, a na jego wyposażeniu znajdą się również urządzenia multimedialne.

/UG Jabłonna/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Rozpoczęto realizację projektu [email protected]"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *