Reklama

LegionowskiWiadomościZdrowie

Region: Zmiany w Planie Ratownictwa Medycznego na Mazowszu

Reklama

Wojewoda Mazowiecki przygotował projekt planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego, który po przeprowadzeniu konsultacji z samorządami obejmuje 5 dyspozytorni oraz 5 Rejonów Operacyjnych na Mazowszu. W ciągu ostatnich lat w województwie mazowieckim liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 do 196.

Reklama

Do konsultacji samorządom przekazano propozycję dwóch wariantów – z trzema lub pięcioma dyspozytorniami, które mają pomóc w dostosowaniu do planowanych zmian ustawowych, wchodzących w życie w 2021 r. Wszystkie odpowiedzi uzyskane od samorządów zostały przeanalizowane.

Zmiany od 1 kwietnia

Obowiązujące umowy na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego są ważne do 31 marca 2019 r. Przygotowywany projekt planu obowiązującego od 1 kwietnia 2019 r. jest podstawą do otwarcia konkursu na realizację świadczeń, w którym może wystąpić każdy podmiot spełniający wymogi oferty konkursowej.

Obecnie na Mazowszu funkcjonuje 6 Rejonów Operacyjnych z 5 dyspozytorniami:

  • RO Nr 1 dyspozytornia Warszawa – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego “Meditrans” w Warszawie;
  • RO Nr 2 dyspozytornia Płock – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;
  • RO Nr 3 dyspozytornia Radom – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu;
  • RO Nr 4 dyspozytornia Siedlce – “RM-Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach;
  • RO Nr 5 dyspozytornia Ostrołęka – “Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego w Ostrołęce;

W przedstawionym do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia projekcie Planu działania systemu PRM, od 1 kwietnia 2019 r. proponowane jest zlikwidowanie rejonu operacyjnego w Grodzisku Mazowieckim. W nowym Planie dokonano także zmian w zakresie przypisania powiatów do docelowych dyspozytorni medycznych w kolejności:

  • Powiat sochaczewski do Rejonu Operacyjnego Płock;
  • Powiaty grodziski, żyrardowski, oraz warszawski zachodni do Rejonu Operacyjnego Radom;
  • Powiaty piaseczyński i pruszkowski do Rejonu Operacyjnego Warszawa.

Liczba dyspozytorni maleje już od 8 lat

Co istotne, proces zmniejszenia liczby dyspozytorni rozpoczął się już w 2011 roku, kiedy z 43 rejonów pozostało 29, w 2012 r. pozostało 6, a w 2017 r. zmniejszono liczbę dyspozytorni do 5, przy jednoczesnym pozostawieniu rejonu operacyjnego. Wojewoda mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom należytej opieki medycznej, dba by wzrastała liczba karetek na Mazowszu. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 w roku 2015, do 196 w 2018 r.

Konsultując Plan z samorządami uwzględniono przedstawione uwagi. Brano pod uwagę możliwości dyspozytorni medycznych. Przy zakładanym zwiększeniu rejonów operacyjnych istotnym było zapewnienie odpowiedniej liczby dyspozytorów medycznych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewoda tworzy i prowadzi jedną dyspozytornię medyczną w województwie. W województwach mazowieckim oraz śląskim istnieje możliwość utworzenia dwóch dyspozytorni medycznych zgodnie z artykułem 25a ust. 1 i 2 ww. ustawy. Zapisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. Do połowy 2020 roku określony zostanie ostateczny schemat lokalizacji dyspozytorni medycznych.

Komentarz do zmian samorządu Województwa Mazowieckiego

W czwartek (03.01) wojewoda mazowiecki ogłosił plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego. Z informacji wynika, że mimo wcześniejszych zapowiedzi liczba dyspozytorni nie zostanie drastycznie zmniejszona. O pozostawienie dotychczasowej liczby dyspozytorni apelowali radni podczas grudniowej sesji sejmiku. Najwyraźniej ich głos został wzięty pod uwagę.

Podczas grudniowej sesji sejmiku radni klubów koalicyjnych zwracali uwagę na to, że propozycje zmian, jakie chciał wprowadzić wojewoda w ratownictwie medycznym, zagrażają bezpieczeństwu zdrowia i życia mieszkańców. Propozycja wojewody zakładała zmniejszenie liczby rejonów dyspozytorni do trzech. Obsługę całego województwa miały przejąć dyspozytornie w Warszawie, Siedlcach i Radomiu. Tym samym od 1 kwietnia 2019 r. karetka np. do mieszkańców Łomianek, Żyrardowa czy Pruszkowa miała być kierowana przez stację z Radomia, a do mieszkańców Płońska, Sierpca lub Przasnysza – przez stację z Siedlec.

Marszałek Adam Struzik, apelując o niewprowadzanie zmian od 2019 r., zwracał uwagę szczególnie na fakt, że zmiany miałyby być przeprowadzone w ryzykownie szybkim tempie, bez odpowiedniego przygotowania, a to przede wszystkim zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców Mazowsza. Po sprzeciwie radnych, których stanowisko zostało wysłane m.in. do wojewody, ministerstwa zdrowia, NFZ, ale też ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ABW, wojewoda ogłosił dziś, że przedstawia ministerstwu zdrowia plan, w którym stan dyspozytorni niemalże nie ulegnie zmianom.

Obecnie funkcjonuje sześć rejonów operacyjnych obsługiwanych łącznie przez pięć dyspozytorni, które przyjmują zgłoszenia i wysyłają w najbliższy teren karetki. Wojewoda pod koniec roku wysłał do konsultacji propozycję zmniejszenia tego systemu do pięciu rejonów operacyjnych. Następnie zaproponował ich redukcję do trzech. Stanowisko przyjęte przez radnych województwa było nie tylko sprzeciwem wobec zmian wprowadzanych w zbyt szybkim tempie, ale też zawierało uwagi do poszczególnych propozycji wojewody.

Z punktu widzenia mieszkańców Mazowsza najważniejsze jest to, że liczba dyspozytorni, a także rejonów operacyjnych ratownictwa nie zmieni się tak drastycznie. Z informacji przekazanych przez wojewodę wynika, że zaproponowany plan systemu ratownictwa dla Mazowsza zakłada funkcjonowanie pięciu rejonów operacyjnych. Zlikwidowany ma być jednak rejon operacyjny w Grodzisku Mazowieckim, pod który podlegały cztery powiaty, które teraz znajdą się odpowiednio: pow. sochaczewski w rejonie operacyjnym Płocka, pow. grodziski, żyrardowski oraz warszawski zachodni w rejonie operacyjnym Radomia oraz pow. piaseczyński i pruszkowski w rejonie operacyjnym Warszawy. Niestety, nie wszystkie uwagi samorządu województwa zostały uwzględnione – w propozycji przegłosowanej przez radnych Mazowsza pow. żyrardowski miał być w rejonie operacyjnym Płocka, pow. grodziski w rejonie operacyjnym Warszawy, a pow. warszawski zachodni miał zostać w rejonie operacyjnym Warszawy. Wojewoda zaproponował wszystkie te powiaty objąć rejonem operacyjnym Radomia.

/red., UW, UMWM/

Tagi
Może zainteresuje Cię także...

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close