ReklamaLegionowskiNajważniejszeWiadomości

Region: Ile zyskały Koleje Mazowieckie na członkostwie Polski w UE?

Reklama

Na początku maja obchodziliśmy w Polsce 15. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej, a tym samym zyskania dostępu do środków oferowanych przez Fundusze Europejskie. Ponad 1,8 miliarda złotych z Unii Europejskiej trafiło do Kolei Mazowieckich – informuje w rocznicowym komunikacie mazowiecki przewoźnik.

Reklama

Od 2010 r. Koleje Mazowieckie efektywnie wykorzystują środki unijne. Pozyskane fundusze zapewniają spółce ciągły rozwój, którego efektem jest zwiększenie standardów w sektorze pasażerskiego transportu kolejowego na Mazowszu. Łącznie, do chwili obecnej, Koleje Mazowieckie zawarły Umowy o dofinansowanie na ponad 1,8 miliarda złotych dotacji z Funduszy Europejskich.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym w perspektywie 2007 – 2013 było możliwe przeprowadzenie prac modernizacyjnych taboru, a przede wszystkim – dokonanie zakupu nowych pojazdów. W trwającej perspektywie 2014-2020 spółka już zrealizowała projekt związany z modernizacją pojazdów kolejowych, a obecnie realizuje największy w historii kolei polskiej projekt zakupu 61 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt najnowszej generacji.

W perspektywie 2007-2013 dofinansowanie dla spółki wyniosło ponad 1 mld złotych i pozyskane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki programom zakupiono 73 pojazdy: 13 lokomotyw, 38 EZT i 22 wagony piętrowe. W tym samym czasie przy unijnym wsparciu zmodernizowano ponad 60 proc. posiadanego taboru.

Ze środków pozyskanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 spółka zmodernizowała 39 sztuk EZT oraz zakupi 61 sztuk pięcioczłonowych EZT. Łączne przyznane spółce dofinansowanie w perspektywie 2014 – 2020 wyniesie ponad 800 mln złotych.

Zakup 61 pięcioczłonowych EZT dofinansowany zostanie z dwóch źródeł:

  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, dofinansowanie zakupu 55 EZT na poziomie 50 proc. (Koleje Mazowieckie otrzymały blisko 50 proc. środków przeznaczonych na konkurs);
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dofinansowanie zakupu 6 EZT na poziomie 79 proc.

Częścią całej inwestycji związanej z zakupem 61 EZT jest projekt pn. „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”, którego dofinansowanie z POIŚ wyniesie ponad 168 mln zł. W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. projekt ten jest tzw. projektem „dużym” z uwagi na spełnienie dwóch kryteriów:

  • wpisuje się w cel tematyczny 7 Rozporządzenia 1303/2013 tj. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,
  • koszty kwalifikowalne projektu przekraczają 75 mln EURO.

Dla takich projektów dodatkowo wymagane jest uzyskanie Decyzji Komisji Europejskiej (Decyzji KE), stanowiącej potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego do projektu. Taką decyzję spółka otrzymała na początku kwietnia br. Uroczyste jej wręczenie miało miejsce w Brukseli. Dokument przekazany został przez Komisarza ds. Polityki Regionalnej na ręce Pana Jarosława Orlińskiego, dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

– Ta decyzja jest dla nas nie tylko potwierdzeniem tego, że kierunek obranej przez spółkę polityki taborowej jest właściwy, ale też i tego, że sposób jej realizacji jest skuteczny i odpowiada europejskim standardom. Nasze działania są oczywiste – poprzez naszą działalność, poprzez konsekwentne dążenie do celu zmierzamy do wprowadzania europejskich standardów pasażerskiego transportu kolejowego na Mazowszu. Jest to możliwe właśnie poprzez zakup nowego taboru oraz modernizację starszych pojazdów znajdujących się w parku taborowym Kolei Mazowieckich – podkreślił Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Warto zaznaczyć, że oprócz inwestycji w tabor spółka zrealizowała projekty związane z kapitałem ludzkim. Przy wsparciu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. rozpoczęto projekt „Kolej na przyjazną kolej”. Głównym celem było podniesienie poziomu standardów obsługi podróżnych. Projekt został zrealizowany w czterech blokach tematycznych skupiających się na podnoszeniu poziomu kompetencji miękkich pracowników spółki. Z programu operacyjnego skorzystało 1200 osób.

/red., KM/

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close