Reklama

LegionowskiNajważniejszePo godzinach

Przedłużą ścieżkę rowerową wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego

Reklama

Ciesząca się dużym zainteresowaniem ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, na terenie Gminy Serock , w przyszłym roku ma się wydłużyć. Wszystko dzięki wybudowaniu nowej drogi łączącej Jadwisin z Zegrzem.

Reklama

fot. UG Serockfot. UG Serock

Dotychczas rowerzyści nie mogli podróżować rowerem na całej długości linii brzegowej jeziora. Odcinek na wysokości Jadwisina ze względu  na ukształtowanie terenu nie był przejezdny.  Dodatkowo właściciele działek nie wyrażali zgody na udostępnienie terenów pod ścieżkę rowerową.

Seroccy urzędnicy skorygowali więc przebieg ścieżki, tak, by wykorzystać sieć istniejących dróg gminnych. Aby można było sprawnie dotrzeć do Zegrza, na odcinku o długości około 750 m powstanie nowa droga. Będzie  ona stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, pobiegnie aż do ulicy Juzistek w Zegrzu.

Dzięki zawartemu porozumieniu gmina  pozyskała już grunty o powierzchni prawie 5,5 tys. m2 z przeznaczeniem na drogę. Aktualnie trwają prace związane z przejęciem od wojska brakującego, około 70-metrowego odcinka terenu , co nastąpić ma na początku 2014r.

Ścieżka rowerowa od Wierzbicy aż do Zegrza

Powstanie nowej drogi pozwoli na przedłużenie istniejącej ścieżki dydaktyczno-krajoznawczej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, od miejscowości Wierzbica poprzez Serock i Jadwisin,  aż do Zegrza. Ścieżka ta będzie także alternatywnym połączeniem Jadwisina z Zegrzem, które na tę chwilę istnieje tylko przez drogę krajową.

/wł, na podst.UG Serock, fot. jezioro.zegrzynskie.pl/

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

8 razy komentowano

 1. Gmina przez tyle lat nie zrobila nic aby dzisjaj po az 7 latach wreszcie powstala droga laczaca Jadwisin z Zegrzem nad zalewem. Nowy Burmistrz Gminy rowniez malo interesuje sie Zegrzem, ktore jak na ironie jest miejscowoscia o najatrakcyjnieszym polozeniu w gminie serock i jeszcze najblizej Warszawy. Zegrze powinno przeniesc sie do gminy Nieporet to nawet czerwoniak by jexdzil na osiedle, a tak jest przez gmine Serock traktowane po macoszemu.
  Zegrze to perelka tej gminy i ogromny potencjal.
  Wstyd, ze gmina tego nie wykorzystuje.

 2. informuję, że planowana droga, która połączy istniejącą ścieżkę dydaktyczną z osiedlem Zegrze powstanie na odcinku o długości około 1,7 km i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie. Pod koniec 2013 r. pozyskany został grunt od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie o powierzchni 5429 m2 z przeznaczeniem na w/w cel. Aby ścieżka była w pełni zrealizowana do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 80 m usytuowany na terenach będących w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, który zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy odcinek drogi znajdował się w dyspozycji wojska jako teren zamknięty, procedura związana z uzyskaniem własności gruntu jest utrudniona i długotrwała.
  W marcu bieżącego roku został wygaszony trwały zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej i Starosta Legionowski skierował do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowego gruntu w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto i Gmina Serock. Aktualnie Starosta Legionowski oczekuje na decyzję Wojewody Mazowieckiego. Podpisanie umowy notarialnej w przedmiotowej sprawie przewiduje się w III kwartale 2015r.
  Realizacja inwestycji nastąpi po zakończeniu procedury związanej z nabyciem prawa własności gruntów.

 3. W kilku zapytaniach pojawia się temat możliwości przejścia nad linią brzegową jeziora Zegrzyńskiego z Serocka przez Jadwisin do Zegrza.
  Autor odpowiedzi udaje, że nie wie o co chodzi.
  Bo też nie chodzi o pieszo / rowerową trasę Zegrze – Jadwisin przez podmokłe, gliniaste pola orne tylko o możliwość pokonania w/w trasy nad samym brzegiem jeziora.
  Tu jest wielka atrakcja gminy !
  Woda, szuwary, łabędzie, bobry, lisy to tylko przykładowy zestaw atrakcji tego odcinka skarpy. Czy Pan tu kiedykolwiek był ?

  Taka ścieżka istnieje i “wyczynowcy” potrafią latem ją pokonać z rowerami na plecach.
  To jest prawdziwa ATRAKJA.
  Pisze Pan o braku zgody prywatnych właścicieli na przejście po ich działkach nad wodą.

  Kadra Urzędu Gminy dobrze wie, że prawo wodne wydziela pas gruntu o szerokości 7 metrów i przekazuje je w zarząd państwa. Dotyczy to także terenów wojskowych w planowanym ośrodku szkoleniowym na północnej granicy Zegrza.
  Jeszcze dwa sezony temu był tu port i super ośrodek rekreacyjny. W sezonie tłumy młodzieży, grille i świetnie funkcjonujący bar. Kluczowa część nieruchomości portowej nie należy do wojska. Pewnie Pan o tym nie wie.
  Hangar, basen, wypożyczalnia kajaków i sala klubowa są na terenie poza jurysdykcją WP. Była to dzierżawa klubu POLONEZ. Teraz ta atrakcja gminy SEROCK poszła w niebyt.

  Tak więc proszę o skuteczne działanie i realizację przyjętej strategii priorytetu dla rekreacji.

  Czas na pytania:
  [1]
  W czyim zarządzie jest obecnie pas brzegowy i czy kiedykolwiek Burmistrz zabiegał o realizację w/w ścieżki na wodą ?
  [2]
  Co Urząd zrobi aby nie dopuścić do powstania zamkniętego ośrodka szkoleniowego WP na terenie portu jachtowego na granicy Zegrza i Jadwisina ?
  Wojewoda wskazał na braki w mpzp bo pomijały obszary dawnej strefy ‘s’.
  Wystarczył zapis o ogólnie dostępnych terenach parkowo-rekreacyjnych.
  Wojsko już dawni nie ma tu nic do powiedzenia.
  [3]
  Dlaczego w załączniku graficznym cypel z kafeterią, hangarem i basenem jest w kolorze błękitnym oznaczającym wody jeziora ?
  [4]
  Dlaczego nie planuje się połączenia Zegrza z Jadwisinem drogą dla samochodów ?
  To jest kluczowe udogodnienie dla integracji Zegrza z gminą.
  Rozumiem, że nie ma środków na drogi, ale dlaczego takie auto ograniczenie w funkcji gruntów we władaniu Burmistrza ?
  (Janusz, 06.02.2014)

  Odpowiedź:
  Ad. 1
  Pas brzegowy, czyli teren położony bezpośrednio nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od Jadwisina do Zegrza posiada zróżnicowany stan prawny, część terenów jest w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, część terenów stanowi własność osób fizycznych, a część znajduje się w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej. Gmina występowała do właścicieli tych gruntów o wyrażenie zgody na urządzenie ścieżki rowerowej – turystyczno-krajoznawczej, jednakże właściciele gruntów prywatnych nie wyrazili zgody na wykonanie niezbędnych prac – oczyszczenia trasy ścieżki, utwardzenia nawierzchni gruntowej, ograniczenia brzegów ścieżki taśmą EKO-BORD, itp.
  Mając na uwadze brak zgody właścicieli gruntów na urządzenie ścieżki bezpośrednio nad wodą podjęto działania w celu wykonania oczekiwanej przez mieszkańców trasy łączącej Zegrze z Jadwisinem w innej lokalizacji, tj. po gruntach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i terenach wojskowych, gdzie po długotrwałych negocjacjach uzyskaliśmy zgodę na wydzielenie gruntów pod drogę i ich przekazanie na rzecz gminy.
  Odnosząc się natomiast do stwierdzenia o wydzieleniu pasa gruntu o szerokości 7 m i przekazywaniu ich w zarząd państwa, to wyjaśniamy, że zgodnie z art.27 ust.1 ustawy Prawo wodne „zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”. Powyższego przepisu nie można jednak zastosować w przypadku gruntów przyległych do wód Jeziora Zegrzyńskiego, gdyż w myśl przepisów Jezioro Zegrzyńskie jest „urządzeniem wodnym”, do którego przywołany przepis nie ma zastosowania, gdyż odnosi się wyłącznie do wód płynących.
  Ad.2
  Wskazany przez Pana teren ośrodka wojskowego zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej jest terenem zamkniętym, dla którego zgodnie z art.14 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.) nie sporządza się planu miejscowego. W świetle powyższego uchwalony dla obrębu Jadwisin plan nie obejmował terenów zamkniętych będących w zarządzie MON, a zatem gmina nie ma właściwości do podejmowania działań w zakresie określenia kierunków rozwoju i zagospodarowania tych terenów.

  Ad.3
  Teren z kafeterią i hangarem znajdujący się w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w załączniku graficznym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin oznaczony został kolorem błękitnym jako jeden teren funkcjonalny z wodami Jeziora Zegrzyńskiego, będącego również w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
  W planie zagospodarowania przestrzennego nie można było wskazać dla tego obszaru odrębnego terenu funkcjonalnego ze względu na fakt, że przedmiotowy teren nie ma zabezpieczonego dostępu do drogi publicznej. W tym przypadku brak jest możliwości ustalenia takiego dostępu ze względu na fakt, że przyległy teren jest terenem zamkniętym, dla którego nie sporządza się planu miejscowego.
  Jednocześnie informuję, że wymieniony przez Pana teren na rysunku planu oznaczony jest również symbolem WS1, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F1 obręb Jadwisin umożliwia realizację usług sportu i rekreacji wg zasad określonych w § 57 uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 342/XXXVII/2013 z dnia 03.06.2013r.

  Ad.4
  W planie zagospodarowania przestrzennego ustalono dodatkowe połączenie drogowe Zegrza z Jadwisinem. Planowana droga powstanie na odcinku o długości około 750 m i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Dotychczas przejęto na rzecz gminy grunty od IHAR-u, a do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 70 m usytuowany na terenach wojskowych, co nastąpi po wyłączeniu wydzielonej działki z terenu zamkniętego – przewidywany termin I półrocze 2014r.
  Na chwilę obecną przewiduje się, że z projektowanej drogi w pierwszej kolejności będą mogli korzystać piesi i rowerzyści, zaś wykonanie drogi umożliwiającej transport samochodowy nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie gminy.
  2.
  Ścieżka dydaktyczna w Jadwisinie kończy się na wysokości ośrodka szkoleniowego Geovita i przebiega po terenach dzierżawionych przez gminę od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

  W latach ubiegłych podejmowaliśmy działania zmierzające do budowy dalszego odcinka ścieżki do Zegrza, które niestety nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, gdyż kilku właścicieli gruntów usytuowanych wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego nie wyraziło zgody na udostępnienie swoich gruntów na ten cel. W tym miejscu pragnę nadmienić, że część terenów na odcinku Jadwisin-Zegrze położonych bezpośrednio nad wodą należy do osób prywatnych i bez ich zezwolenia nie można zrealizować zaplanowanych inwestycji.

  Mając jednak na uwadze potrzeby mieszkańców Zegrza, podjęliśmy działania zmierzające do wykonania alternatywnego połączenia Zegrza z Jadwisinem z wykorzystaniem sieci istniejących dróg gminnych. Planowana droga powstanie na odcinku o długości około 750 m i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Dzięki zawartemu porozumieniu gmina pozyskała pod koniec 2013 roku grunt od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie o powierzchni 5429 m2 z przeznaczeniem na w/w cel. Aby ścieżka była w pełni zrealizowana do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 70 m usytuowany na terenach wojskowych. Aktualnie trwają prace związane z przejęciem przedmiotowego gruntu. Przewiduje się, że podpisanie umowy notarialnej w przedmiotowej sprawie nastąpi do końca 2014r. Wykonanie drogi nastąpi po zakończeniu procedury związanej z nabyciem prawa własności gruntów i zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych na ten cel.
  Co do nieruchomości po dawnej ambasadzie NRD – to od 10 lat jest to własność prywatna. Wielokrotnie urzędnicy podejmowali działania w stosunku do właścicieli by uporządkowali swą nieruchomość. Jak dotychczas bez skutku.

  Odnośnie szlaku turystycznego, oznaczonego kolorem czerwonym informuję, że szlak ten przebiega przez teren należący do Fundacji „Wsparcie” z siedzibą w Warszawie. Szlak został wyznaczony i oznakowany przez PTTK. Na wnioskowanym odcinku szlak ten, z uwagi na strome zejście nie powinien być wykorzystywany jako ścieżka rowerowa (nie ma takiego przeznaczenia ani oznakowania), szlakiem tym można natomiast zejść (przy zachowaniu dużej ostrożności) do ścieżki biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego.

  Aby poprawić warunki korzystania ze szlaku na wskazanym przez Pana terenie, gmina w przyszłości podejmie działania zmierzające do udoskonalenia jej przebiegu, co uwarunkowane będzie uzyskaniem zgody od właściciela omawianego terenu.

  Pragnę Pana poinformować, że wyznaczanie tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Serock odbywa się w przeważającej części po gruntach prywatnych, które udostępniane są do powszechnego korzystania dzięki życzliwości właścicieli tych gruntów. Natomiast na odcinkach ścieżki, gdzie gmina jest właścicielem gruntu oraz na terenach, które są dzierżawione od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, gmina stara się przez cały rok utrzymywać porządek i w miarę potrzeb pooprawiać warunki korzystania ze ścieżki.

 4. Dlaczego Pan Sokolnicki okłamał ludzi ?
  Gdzie jest ścieżka prowadząca od ul. Ogrodowej do Zegrza ??????????????????
  Czy Pan Sokolnicki umie dotrzymać wielkrotnie danego pisanego słowa ?
  A te 5500 m2 należy aktualnie do kogo ? Czy to jakiś przekręt ?

 5. Ale ścieżka nie będzie biegła zgodnie z kreska po mapie, zgodnie z tym co Sokolnicki napisał w odpowiedziach na stronie serockiej cyt “Pozwolę sobie uzupełnić ją tylko o informację dotyczącą ścieżki rowerowej z Jadwisina do Zegrza. Otóż w roku ubiegłym dla tego zadania gmina przygotowała dokumentację projektową. Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy będzie przebiegał w sąsiedztwie drogi krajowej nr 61, po jej wschodniej stronie. Jesteśmy obecnie na etapie uzyskiwania wymaganych zezwoleń od organów architektoniczno-budowlanych (Wojewoda, Starosta). Budowa przedmiotowego ciągu przewidziana jest na rok bieżący. ”
  Więc drodzy turyści, po minięciu Jadwisina dmuchamy pod górę zostawiając Zalew po lewej i wąchamy smrody DK61….
  Pozostaje też zapytać o tych 5,5 tyś. m2 gruntów pozyskanych przez gminę, komu one przypadły?

 6. artykuł ma 2 lata a Pan Sokolnicki zrobił wielkie nic
  Nienawidzi chyba tego Zegrza

 7. Minęło już 1,5 roku i nic drogi jak nie było to nie ma. Nie wystarczy tylko napisać artykuł i na tym koniec.

 8. Co za głupotę napisał autor artykułu “Dodatkowo właściciele działek nie wyrażali zgody na udostępnienie terenów pod ścieżkę rowerową” przecież teren linii brzegowej po której biegnie ścieżka z serocka do Jadwisina i dalej biegłaby do zegrza nie należy do właścicieli działek.
  Urząd chyba myśli, że ludzie są głupsi niż są naprawdę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close