ReklamaLegionowskiNajważniejszeWiadomościZdrowie

Powiat Legionowski czasowo bez całodobowej apteki

Reklama

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Legionowie, w związku z wysoką absencją personelu, Apteka z Uśmiechem przy ul. Piłsudskiego 13 w Legionowie, zawiesiła swój dyżur całodobowy.

Reklama

Apteka nadal będzie pracować przez 7 dni w tygodniu, w niedziele i święta jak dotychczas i będzie czynna w godzinach 6.00 – 24.00.

Skrócenie czasu pracy apteki zaczęło obowiązywać od 16 marca 2020. Jak zapewniają przedstawiciele apteki, po odwołaniu zagrożenia epidemicznego natychmiast wznowiony zostanie dyżur 24h.

W chwili obecnej najbliższą czynną całodobową apteką jest Apteka WAWA 24h Całodobowa na Tarchominie, ul. Światowida 47 w Warszawie.

W związku z wysoką absencją personelu fachowego apteki przy ul. Piłsudskiego 13 w Legionowie, jak również w pozostałych aptekach spółki SPES APTEKI Z UŚMIECHEM,  na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemią zawieszony zostaje dyżur 24H.

Starostwo Powiatowe w Legionowie

Dyżury aptek ustalają władze powiatu

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego rozkład pracy aptek ustalany jest w drodze uchwały rady powiatu. Uchwała ma moc powszechnie obowiązującą (tzn. wobec wszystkich). Jest aktem prawa miejscowego wydawanym, podobnie jak rozporządzenia, na podstawie ustawy, jednak zakres obowiązywania ogranicza się do określonego terytorium (powiatu).

Prawo farmaceutyczne nakłada na powiaty obowiązek konsultacji uchwały w sprawie czasu pracy aptek z gminami z terenu powiatu oraz właściwą izbą aptekarską (nie są one wiążące). Jest to element, który ma określić, jakie jest zapotrzebowanie na usługi farmaceutyczne na obszarze powiatu.

Dłuższa droga po leki w porze nocnej

Przepisy prawa nie formułują sposobu ustalania liczby pracujących aptek. Należy jednak przyjąć, że uchwała rady powiatu powinna gwarantować otwarcie co najmniej jednej apteki.
Przepis art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego ustala dwa warunki, jakie powinien spełniać rozkład pracy aptek: „być dostosowany do potrzeb ludności” oraz „zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.”

Wszyscy mieszkańcy powiatu legionowskiego powinni mieć możliwość uzyskania świadczenia w postaci zakupu lekarstwa w aptece także w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. W mieście funkcjonuje prawie 30 aptek. Tylko jedna wyznaczona była do pełnienia dyżuru 24h, ale obecnie nie jest w stanie się z tego obowiązku wywiązać.

Różnica pomiędzy liczbą aptek pracujących w ciągu dnia i w ciągu nocy wynika z częstotliwości korzystania z nich przez kupujących. Choroba lub nasilenie jej objawów mogą pojawić się już po zakończeniu pracy apteki w porze dziennej, a zatem w takiej sytuacji oczekiwanie na możliwość zakupu leku i jego podanie do otwarcia apteki następnego dnia może w sposób bezpośredni narazić chorego na skutki związane z brakiem zażywania leku. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie aptek całodobowych jest w interesie społeczności lokalnej powiatu, gminy czy miasta.

/Janusz Baranowski/

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close