Ponad 260 tys. zł dla PZSP im. Siwińskiego w Legionowie

Fot. PZSP Legionowo

W lutym br. przedstawiciele Powiatu Legionowskiego podpisali umowę partnerską z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. na rzecz wspólnej realizacji projektu systemowego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie został wpisany na listę placówek objętych projektem.

Celem podejmowanych działań będzie zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów, podniesienie jakości procesu kształcenia, zwiększenie atrakcyjności placówki a co najważniejsze podniesienie zdolności uczniów do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Dla uczniów w zawodzie technik informatyk i w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, oprócz doradztwa zawodowego i doradztwa psychologiczno–pedagogicznego, odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, grafiki komputerowej, matematyki i geografii. Istotnym elementem projektu będzie także organizacja miesięcznych staży zawodowych u lokalnych i regionalnych pracodawców, podczas których uczniowie zdobędą doświadczenie zawodowe, a na koniec uzyskają certyfikaty.

Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia, ze środków projektu zakupione zostały także pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć min. z matematyki (tablice magnetyczne z algebry i geometrii, plansze dydaktyczne, bryły prawidłowe), geografii (mapy fizyczne), energetyki odnawialnej (książki, tablice dydaktyczne) i języka angielskiego (zestawy książek). W 10 nowych zestawów komputerowych doposażona zostanie pracownia komputerowa, a w nowoczesne oprogramowanie i zestawy dydaktyczno–pokazowe pracownia odnawialnych źródeł energii.

Uczniowie w ramach projektu otrzymali także zestawy promocyjne składające się z notatników, długopisów z rysikiem oraz teczek. Działania w części skierowanej do uczniów PZSP w Legionowie zostały wycenione na kwotę 262 170,00 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 7 kwietnia 2014, a zakończy we wrześniu 2015.

/Renata Tomaszewska, PZSP – Legionowo/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Ponad 260 tys. zł dla PZSP im. Siwińskiego w Legionowie"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *