POLITYKA PRYWATNOŚCI LEGIO24 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU

/ szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych/

ADMINISTRATORZY / PODMIOTY KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Google Inc.

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

– forma elektroniczna, adres e-mail: [email protected]

W JAKICH CELACH SĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE?

Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Legio24 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Google Inc.

Twoje dane będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez Legio24 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie przewidzianym przez Regulamin Portalu Informacyjnego Legio24.pl.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług oferowanych przez Legio24 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie dopasowania treści stron internetowych Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Google Inc. przetwarza dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności Google Inc.

AKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez Legio24 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

DO JAKICH ODBIORCÓW PRZEKAZYWANE BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
2. prawo żądania sprostowania danych,
3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia następujące kanały komunikacji:

poczta elektroniczna
Adres email: [email protected]

INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie Internetowej tego urzędu https://www.giodo.gov.pl/ .

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

RODZAJE COOKIES

Uwierzytelnianie

Niezbędne pliki cookies – informacje umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, wykorzystywane do uwierzytelniania.

Bezpieczeństwo

Informacje służące do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych.

Preferencje

Funkcjonalne pliki cookies – informacje umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień użytkownika, np. w zakresie języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

Partnerzy

Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia innym podmiotom stosowanie cookies – tzw. cookies podmiotów zewnętrznych – informacje przekazywane do Partnerów (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.).

Wtyczki Społecznościowe

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

1. Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

2. You Tube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

3. Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy

Reklama

Informacje potrzebne w celu pokazania dopasowanej reklamy lub w celu uzyskania informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców. W podobny sposób Partnerzy Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić skuteczność reklamy. Pliki cookie oraz inne technologie pozwalają skuteczniej podawać reklamy użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla reklamodawców.

Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że jest stroną umowy z Google Inc.

W ramach usług reklamowych oprogramowanie Google Inc. tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

Politykę prywatności Google Inc. znajdziesz pod adresem Internetowym: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Profilowanie (w tym analityka)

Informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie.

Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet/ badaniami zachowań użytkowników

Cookies związane z badaniami sieci Internet/badaniami zachowań użytkowników pochodzą od następujących Partnerów Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Google Inc.

Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że jest stroną umowy z Google Inc.

W ramach usług analitycznych oprogramowanie Google Inc. uruchamia w urządzeniu użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania użytkowników oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

Polityki prywatności Google Inc. znajdziesz pod adresem Internetowym https://policies.google.com/privacy?hl=pl

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami cookies odwiedź witrynę Internetową dostawcy Twojej przeglądarki gdzie znajdziesz wyczerpujące i aktualne informacje jak to zrobić.

KOMENTARZE CZYTELNIKÓW W PORTALU LEGIO24.PL

Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia Czytelnikom Portalu Legio24.pl dodawanie komentarzy do treści umieszczanych w Portalu Legio24.pl zgodnie z Regulaminem Portalu Legio24.pl.

Aby dodać komentarz do do wybranego przez siebie artykułu należy podać następujące dane osobowe:

imię (lub imię i nazwisko, lub pseudonim)
adres poczty elektronicznej e-mail

Imię/Imię i nazwisko/pseudonim podane w trakcie dodawania komentarza są publicznie widoczne w Portalu Legio24.pl i stanowią wizytówkę osoby dodającej komentarz.

Adres e-mail jest widoczny wyłącznie dla uprawnionych osób mających dostęp do kokpitu administracyjnego Portalu Legio24.pl w zakresie zarządzania systemem komentarzy. Adres e-mail nie jest widoczny publicznie.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi dodawania komentarzy w Portalu Legio24.pl. Dodając komentarz wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi komentarzy.

Dane podane przez Ciebie w procesie dodawania komentarza są przechowywane na serwerze Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez cały czas oferowania usługi.

W każdej chwili możesz zwrócić się o zmianę lub wykasowanie Twoich danych osobowych kontaktując się z Administratorem Danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem : [email protected]

Dane wprowadzone przez Czytelnika w trakcie dodawania komentarza nie są udostępniane innym podmiotom, ani nie są wykorzystywane przez Legio24 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do żadnych innych celów.

ELEKTRONICZNY SYSTEM PRZEKAZYWANIA WIADOMOŚCI DO PORTALU LEGIO24.PL

Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia Czytelnikom kontakt z redakcją Portalu Legio24.pl za pomocą formularza dostępnego pod adresem Internetowym: https://www.legio24.pl/news/ zgodnie z Regulaminem Portalu Legio24.pl.

Korzystanie z tej funkcjonalności wymaga od Czytelnika podania następujących danych osobowych:

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu

Wszystkie z powyższych danych są dostępne wyłącznie uprawnionym do tego celu zaufanym pracownikom Portalu Legio24.pl i nie są widoczne publicznie w Portalu Legio24.pl.

Dane podane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w procesie przetwarzania przesłanej wiadomości polegającemu na jej odczytaniu oraz ewentualnie do kontaktu mailowego lub telefonicznego z nadawcą wiadomości, z zastrzeżeniem że kontakt telefoniczny następuje wyłącznie na wyraźne życzenie nadawcy takiej wiadomości.

Dane osobowe przekazane w procesie wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy są przetwarzane wyłącznie w ciągu czasu niezbędnego do przeanalizowania przesłanej w wiadomości treści, a następnie są bezpowrotnie usuwane z serwerów Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W każdej chwili możesz zwrócić się o zmianę lub wykasowanie Twoich danych osobowych kontaktując się z Administratorem Danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem : [email protected]

Dane wprowadzone przez Czytelnika w trakcie korzystania z formularza kontaktowego Portalu Legio24.pl nie są udostępniane innym podmiotom, ani nie są wykorzystywane przez Legio24 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do żadnych innych celów.

KORZYSTANIE Z PROFILI LEGIO24 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W zakresie polityki ochrony Danych Osobowych udostępnianych przez Czytelników Portalu Legio24.pl na profilach Portalu Legio24.pl na stronach portali społecznościowych obowiązują Polityki Ochrony Danych Osobowych Portali Społecznościowych, na których Legio24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada swoje profile.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Niniejsza Polityka Prywatności Legio24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku.

Niniejsza Polityka Prywatności odwołuje i jednocześnie zastępuje zapisy „Polityki Cookies Portalu Legio24 z dnia 01 marca 2015 roku”.

Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Regulamin Portalu Internetowego Legio24.pl z dnia 01 marca 2015 roku.

W przypadku kolizji zapisów Regulaminu Portalu Internetowego Legio24.pl z dnia 01 marca 2015 roku z zapisami niniejszej Polityki Prywatności pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

—KONIEC DOKUMENTU—