Pokrzywnica: Dofinansowanie do usunięcia azbestu

foto: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica, a mianowicie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, którzy planują w 2013 r. zmianę pokryć dachowych zawierających azbest i usunięcie eternitu mogą składać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 17 wnioski o dofinansowanie na ten cel.

foto: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2013. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty demontażu płyt azbestowych, koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, koszt unieszkodliwienia azbestu oraz koszt zbiórki azbestu. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi, „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac.

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne ustala się do dnia 31 stycznia 2013 r.


Jednocześnie urząd informuje, iż druki wniosku o dofinansowanie oraz informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 17, tel. 023 691 88 51 oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

/UG Pokrzywnica/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Pokrzywnica: Dofinansowanie do usunięcia azbestu"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *