Jak podzielić majątek spadkowy?

Śmierć osoby bliskiej jest trudnym i bolesnym doświadczeniem. Poczucie pustki, żal i rozpacz są uczuciami, które najczęściej towarzyszą człowiekowi w takiej sytuacji. Niestety to trudne zdarzenie determinuje także konieczność załatwienia wielu formalności. W dzisiejszych czasach pozyskanie od właściwego lekarza karty zgonu, następnie przekazanie jej Urzędowi Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu jest dopiero początkiem zawiłości formalnych związanych ze śmiercią, gdyż w jej chwili dokonuje się tzw. otwarcie spadku.

Co to jest spadek?

Spadek jest to ogół praw i obowiązków majątkowych, które w chwili śmierci człowieka przechodzą na jedną lub kilka osób. Zgodnie z Kodeksem cywilnym spadek przechodzi na spadkobierców w momencie śmierci spadkodawcy. Oczywiście nie oznacza to, że w tej samej chwili mogą już dysponować majątkiem. Do dziedziczenia można zostać powołanym na mocy testamentu lub z przepisów prawa, zgodnie z którymi w pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci zmarłego, dopiero następnie dalsi zstępni.

W jaki sposób dokonać podziału majątku spadkowego?

Początkiem procedury działu spadku jest poświadczenie dziedziczenia, którego można dokonać przed notariuszem lub sądem. Bez względu, który z organów wybierzemy do dokonania tego aktu jego skutkiem będzie określenie wielkości udziału w majątku spadkowym. Przykładowo sąd postanowi, że małżonka po zmarłym „X” dziedziczy ½ majątku, a każde z dwójki dzieci po ¼. Wielkość udziałów spadkowych może wynikać z przepisów prawa lub z testamentu. Jednak majątek ten nadal pozostaje współwłasnością wszystkich powołanych do dziedziczenia. Dajmy na to, że do majątku spadkowego wchodzi dom i samochód. Majątek ten należy traktować jako całość do której każdy ze spadkobierców ma prawo proporcjonalnie do wielkości swojego udziału, jednak jak na razie nie wiadomo dla kogo i w jakiej części przypadnie dom, samochód i grunt. Do momentu podziału zarząd nad majątkiem spadkowym sprawują wszyscy współwłaściciele.

Aby otrzymać konkretny element majątku spadkowego należy przeprowadzić podział spadku. I znowu można tego dokonać w dwojaki sposób – poprzez umowę (w przypadku, gdy do spadku wchodzi nieruchomość musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego) lub orzeczenie sądu. Możliwe są następujące sposoby podziału spadku: fizyczny – przekazanie konkretnych rzeczy poszczególnym spadkobiercom, prawny – przekazanie praw (np. ½ własności domu) oraz cywilny, tj. sprzedaż majątku spadkowego i podział zysku pomiędzy spadkobierców. Niestety każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety.

Z doświadczenia wynika, że sprawy o podział spadku niezwykle często powodują konflikty, których wynikiem są nawet wieloletnie spory sądowe pomiędzy spadkobiercami. Dlatego warto powierzyć prowadzenie takiej sprawy profesjonalnemu prawnikowi, np. radcy prawnemu. Doświadczona kancelaria prawna oferuje usługi, dzięki którym sami nie będziemy musieli się martwić podziałem naszego majątku spadkowego.

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Jak podzielić majątek spadkowy?"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *