Podatek PCC – czym jest i kiedy go odprowadzamy?

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić przy zawieraniu umowy pożyczki i sprzedaży. Także ustanowienie hipoteki, czy też założenie spółki sprawią, że konieczne będzie odprowadzenie podatku PCC. Wysokość PCC będzie zróżnicowana i zależna od podstawy opodatkowania. W 2019 stawki PCC nie uległy zmianie. Kto musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i jakie są jego stawki?

Kiedy należy zapłacić PCC ?

Najczęściej występującymi zdarzeniami, które generują konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych będzie :

 • ustanowienie hipoteki,
 • zawarcie umowy spółki (akty założycielskie),
 • zawarcie umowy pożyczki,
 • zawarcie umowy sprzedaży, jak i zamiany (chociażby przy kupnie samochodu).

Poza tym podatkowi PCC podlegają również :

 • umowy dożywocia,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy darowizny – w części, która dotyczy przejęcia przez osobę obdarowaną długów, jak i ciężarów, albo też zobowiązań darczyńcy,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, także tak zwanego użytkowania nieprawidłowego, jak i odpłatnej służebności,
 • umowy o podziale spadku, a także umowy o zniesieniu współwłasności – w części, która dotyczy dopłat, albo spłat.

Kto musi zapłacić PCC ? 

Rozliczenie PIT za podatek od czynności cywilnoprawnych będą musiały złożyć :

 • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej (chociażby w przypadku wspólnoty mieszkaniowej), ale są stronami w czynnościach cywilnoprawnych,
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne (na przykład spółdzielnia).

Z uwagi na to, jaki rodzaj czynności cywilnoprawnej jest zawierany, podatnikiem będzie przy :

 • ustanowieniu hipoteki – osoba, która złożyła oświadczenie woli o ustanowienie hipoteki,
 • przy umowie pożyczki – osoba zaciągająca pożyczkę,
 • umowie zamiany – obie strony umowy solidarnie,
 • umowie sprzedaży – nabywca,
 • umowie zawarcia spółki cywilnej – wspólnicy.

W pozostałych przypadkach podatek od czynności cywilnoprawnych opłaca przy :

 • umowie o podziale spadku, albo o zniesieniu współwłasności – osoba, która nabyła rzeczy, albo prawa majątkowe ponad swoje udziały w spadku, albo we współwłasności,
 • umowie darowizny – osoba obdarowana,
 • umowie depozytu nieprawidłowego – osoba przechowująca,
 • umowie dożywocia – osoba nabywająca własność nieruchomości,
 • ustanowieniu o odpłatnym użytkowaniu, w tym także nieprawidłowym, jak również odpłatnej służebności – użytkownik, albo osoba nabywająca prawo służebności.

Jakie są stawki PCC ?

Żeby móc obliczyć należną wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, konieczne będzie pomnożenie stawki dotyczącej danej czynności przez wartość podstawy opodatkowania.

Stawki podatku od niektórych czynności cywilnoprawnych wynoszą kolejno :

 • od umowy pożyczki : 2%,
 • od nieruchomości (np.domów), rzeczy ruchomych (np.pojazdów) : 2%,
 • innych praw majątkowych : 1%,
 • od umowy spółki : 0,5 %,
 • na poczet zabezpieczenia istniejących wierzytelności – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1 %,
 • od depozytu nieprawidłowego : 2%,
 • od umowy o ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, jak również odpłatnej służebności : 1%,
 • przy przenoszeniu własności innych praw majątkowych : 1%.

W pozostałych przypadkach podstawę opodatkowania będzie stanowić :

 • przy zawieraniu umowy – wartość wkładów, które zostały wniesione do majątku spółki, albo też wartość kapitału zakładowego,
 • przy umowie pożyczki – kwota zaciągniętej pożyczki,
 • przy umowie spółki – wartość wkładów, które wnieśli wspólnicy,
 • przy dopłatach – kwota dopłat,
 • przy zmianie umowy – wartość wkładów, które powiększyły majątek spółki, albo wartość o którą podwyższono kapitał zakładowy,
 • przy oddawaniu spółce rzeczy, albo praw majątkowych do bezpłatnego użytkowania – roczna wartość nieodpłatnego użytkowania, którą przyjmuje się w wysokości 4 % wartości rynkowej rzeczy, albo też prawa majątkowego, które zostało oddane na poczet nieodpłatnego użytkowania,
 •  przy pożyczce udzielanej spółce przez akcjonariusza, albo wspólnika – wartość udzielonej pożyczki, albo też jej kwota.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Podatek PCC – czym jest i kiedy go odprowadzamy?"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *