Otwarty Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Legionowo działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2011 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Celem konkursu jest organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta, podnoszenie sprawności fizycznej oraz udział w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Więcej informacji na temat konkursu TUTAJ (kliknij)

(źródło: UM Legionowo)

REKLAMA

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Otwarty Konkurs Ofert"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *