Reklama

LegionowskiNajważniejsze

Oświadczenie Wójta Gminy Wieliszew

Reklama

Oświadczenie w związku z materiałami promocyjnymi jednego z kandydatów na Wójta Gminy Wieliszew.

Reklama

W związku z rozpowszechnianymi podczas obecnej kampanii wyborczej informacjami o rzekomej złej kondycji finansowej Gminy Wieliszew oświadczamy, że ocena ta jest z gruntu fałszywa i godzi w dobro wspólne Gminy Wieliszew szkodząc jej wizerunkowi.
Jako Kierownictwo Urzędu Gminy Wieliszew zdecydowanie protestujemy przeciwko wykorzystywaniu nieprawdziwych informacji w celu osiągnięcia partykularnych korzyści związanych z kampanią wyborczą. Nawołujemy do zachowania rozsądku i apelujemy do pozostałych Kandydatów o prowadzenie kampanii pozytywnej i uczciwej mając nadzieję, że incydenty podważające wiarygodność Gminy Wieliszew już się nie powtórzą.

Budżet Gminy na 2010 rok:
Dochody – 41.734.466 zł
Wydatki – 56.730.260 zł – w tym wydatki na zadania inwestycyjne 24.788.037 zł na Gminne Gimnazjum, wodociągowanie 5 miejscowości, kanalizację w Michałowie-Reginowie i Łajskach.
Deficyt planowany na 2010 rok – 14.986.814 zł
Faktyczne zadłużenie na 31.12.2010 – 16.309.176 zł zaciągnięto kredyty wyłącznie na zadania inwestycyjne. Istnieje możliwość refinansowania zadłużenia na podstawie złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV – Środowisko, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka Działanie 4.1 Gospodarka Wodno-Ściekowa o uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie. Realizacja płatności z wniosku możliwa będzie od 2011 roku (1. miejsce na liście rezerwowej). Wnioskowana kwota 27.124.280,80 zł.
Realne zadłużenie Gminy na 31.12.2010 – 43,82 % przy dopuszczalnym (art. 170 ustawy o finansach publicznych) – 60 % i 2,82 % przy dopuszczalnym 15 % (art. 169 ustawy o finansach publicznych).
Gmina nie jest zagrożona destabilizacją finansową, nie jest zagrożona płynność finansowa Gminy. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do możliwości zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt (na wydatki bieżące).

Projekt budżetu na 2011:
Dochody – 43.054.356 zł
Wydatki – 44.534.664 zł
Planowane wydatki inwestycyjne – 7.832.151 zł
Planowany kredyt – 3.600.000 zł
Projekt budżetu zakłada wzrost dochodów 2,3 %.
Na dzień 31.12.2011 Gmina spełnia ograniczenia w zadłużaniu się na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych określone przez indywidualne wskaźniki zadłużenia, a ograniczenia te będą obowiązywały dopiero od 2014 roku. Zaciągając kredyt i pożyczki Wójt Gminy Wieliszew wykorzystał bardzo dobrą kondycję finansową Gminy, jej wiarygodność kredytową i posiadany duży zasób mienia komunalnego. Kredyty i pożyczki zaciągnięto wyłącznie na zadania inwestycyjne, aby spełnić wolę Rady Gminy i oczekiwania społeczne. Gmina wykorzystała możliwość rozsądnego zadłużenia, które od 2014 roku będzie znacznie ograniczone dla sektora finansów publicznych.

Wójt Gminy Wieliszew
Waldemar Kownacki

Skarbnik Gminy
Beata Dobrowolska

(źródło: UG Wieliszew)

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AntySPAM *

Back to top button