Odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku samochodowym

Przedwczesna śmierć ojca to ogromna tragedia dla dzieci. Tak bolesne i trudne przeżycie niesie liczne konsekwencje dla zdrowia i psychiki osieroconego potomstwa. Powstała krzywda zgodnie z literą prawa podlega rekompensacie w postaci świadczeń odszkodowawczych. Żadne środki pieniężne nie zwrócą nam ukochanego ojca, jednak mogą zagwarantować spokojną przyszłość bez strachu o sferę finansową.

Kto wypłaci odszkodowanie za śmierć bliskiego?

Dzieci, które straciły na skutek tragicznego wypadku ojca na mocy przepisów prawa mają możliwość dochodzenia szerokiego katalogu odszkodowawczego. Podmiotem, który wypłaci dzieciom zmarłego należne świadczenia jest ubezpieczyciel, u którego sprawca wypadku zakupił polisę OC. Kiedy winny zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał ważnego ubezpieczenia podmiotem, na którym spoczywa obowiązek wypłaty rekompensat jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

O jakie roszczenia mogą ubiegać się dzieci po stracie ojca?

Przepisy Kodeksu cywilnego regulują zasady przyznawania świadczeń odszkodowawczych. Zgodnie z literą prawa dzieci po śmierci ojca mogą dochodzić:

  • zwrot kosztów pochówku i innych kosztów związanych z wypadkiem (leczenie powypadkowe, koszty organizacji pogrzebu)
  • odszkodowanie z tytułu pogorszonej sytuacji życiowej (rekompensata za obecne i przyszłe straty o charakterze materialnym i niematerialnym)
  • zadośćuczynienie za śmierć ojca (świadczenie jednorazowe rekompensujące krzywdę moralną, ból, cierpienie, problemy psychiczne, utratę więzi emocjonalnej)
  • renta (świadczenie regularne wypłacane zazwyczaj co miesiąc, które ma na celu zrekompensowanie uszczerbku finansowego)

Jak uzyskać należne środki pieniężne po śmierci ojca?

W celu uzyskania świadczeń poszkodowany musi wystąpić do właściwego ubezpieczyciela z wnioskiem odszkodowawczym. W przypadku małoletnich dzieci o roszczenia może wystąpić opiekun prawny. W dokumencie należy opisać wszystkie świadczenia, których wypłaty żądamy wraz z konkretnymi kwotami. Wniosek musi zawierać rzetelne uzasadnienia poparte zgromadzoną dokumentacją w sprawie.

Niestety dochodzenie wysokich rekompensat po śmierci ojca jest niezwykle trudne. Ubezpieczyciele nagminnie zaniżają świadczenie należne dzieciom zmarłych w wypadkach. Sposobem na wywalczenie godnej rekompensaty jest współpraca z doświadczoną firmą odszkodowawczą. Kancelarie uzyskują zdecydowanie najwyższe zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć ojca. Jak pokazuje praktyka dochodzą nawet o 70% wyższe rekompensaty, niż poszkodowani walczący z ubezpieczycielem samodzielnie. Nie warto skazywać się na zaniżone świadczenia powypadkowe. Odpowiednio poprowadzone negocjacje mogą zagwarantować dzieciom spokojną przyszłość bez strachu o środki pieniężne.

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku samochodowym"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *