ReklamaPorady prawne

Ochrona własności – zagadnienia szczegółowe. Cz. 2

Reklama

Prawo do posiadania na własność rzeczy (ruchomości oraz nieruchomości) jak i ochrona tego prawa posiada rangę konstytucyjną. Prawo własności, o czym już szczegółowo pisałem można naruszyć w dwojaki sposób. Przede wszystkim, właściciel może zostać pozbawiony władztwa nad swoją rzeczą, co opisywałem szczegółowo w poprzednim artykule. Jednak w praktyce znana jest grupa różnego rodzaju innych naruszeń prawa własności. Charakterystyczne w takich wypadkach jest to, że uprawniony formalnie cały czas włada swoją rzeczą, ale ze strony innych osób dochodzi do wpływania na swobodę i zakres korzystania z niej przez uprawnionego.Naruszenia dzieli się na takie, które w bezpośredni sposób naruszają własność (immisja bezpośrednia) oraz takie, które jedynie w sposób pośredni mają wpływ na przedmiot własności (immisja pośrednia). Jednak nie jest możliwym sporządzenie zamkniętej listy tego typu naruszeń.

Reklama

Przykładem immisji bezpośredniej jest np. przejazd osoby nieuprawnionej przez czyjś grunt, kierowanie na działkę sąsiada odpływu wody, korzystanie bez zgody z jego studni itp. Do naruszania prawa własności na skutek immisji pośrednich dochodzi zazwyczaj w stosunkach pomiędzy sąsiadami. Naruszenia te mogą polegać np. na prowadzeniu na sąsiednim gruncie działalności gospodarczej, która generuje nadmierny hałas, nieprzyjemny zapach, dym itp.

Uprawniony do władania rzeczą, w przypadku wystąpienia opisywanych powyżej naruszeń ma możliwość wystąpienia na drogę sądową z żądaniem przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaprzestania dalszych naruszeń. W takich wypadkach rozważyć należy także, czy nie warto wystąpić jednocześnie o naprawienie wyrządzonej immisjami szkody majątkowej.

Z żądaniem zakazu immisji może wystąpić do sądu nie tylko właściciel nieruchomości, ale również np. najemca mieszkania.

W sprawach dotyczących własności nieruchomości sądem właściwym jest sąd miejsca jej położenia. Od powództwa pobiera się opłatę, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Artykuł przygotował:

Adwokat
Krzysztof Kudlicki
Wspólnik Rodzewicz Kudlicki
Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close