Reklama
Porady prawne

Ochrona własności- zagadnienia ogólne

Prawo do posiadania na własność rzeczy (ruchomości oraz nieruchomości) jak i ochrona tego prawa posiada obecnie rangę konstytucyjną. Art. 64 w ust. 1 Konstytucji RP przyznaje każdemu „prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia”. W ustępie 2 wskazanego artykułu czytamy ,,Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej”. Zasadnicze znaczenie dla omawianego tematu ma jednak zapis ustępu 3 art. 64 Konstytucji, który odnosi się zarówno do każdego z poszczególnych właścicieli (osób fizycznych i prawnych) jak i organów władzy państwowej. Stwierdza on iż ,,Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności”.

Reklama

Wskazane uregulowania Konstytucji stosowane są wprost w codziennym procesie stosowania prawa. Żaden przepis ustawy, czy też rozporządzenia nie mogą być sprzeczne z przedstawionymi zapisami Konstytucji. Nad spójnością systemu prawnego w tym zakresie czuwa Trybunał Konstytucyjny.

Aby ochrona prawa własności była rzeczywista, prawo, a przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego, dają właścicielom konkretne roszczenia, które mogą zostać przez uprawnionych wykorzystane na drodze postępowania sądowego.

Prawo własności, choć pozostaje pod szczególną ochroną, nie jest jednak nieograniczone. W tym zakresie podstawowe znaczenie ma art. 140 Kodeksu cywilnego, który jednoznacznie wskazuje, że ,,W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.

W następnym artykule omówię poszczególne instytucje prawa cywilnego służące ochronie prawa własności.

Artykuł przygotował:

Adwokat
Krzysztof Kudlicki
Wspólnik Rodzewicz Kudlicki
Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Tagi
Może zainteresuje Cię także...

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button