ReklamaPorady prawne

Ochrona własności- zagadnienia ogólne

Reklama

Prawo do posiadania na własność rzeczy (ruchomości oraz nieruchomości) jak i ochrona tego prawa posiada obecnie rangę konstytucyjną. Art. 64 w ust. 1 Konstytucji RP przyznaje każdemu „prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia”. W ustępie 2 wskazanego artykułu czytamy ,,Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej”. Zasadnicze znaczenie dla omawianego tematu ma jednak zapis ustępu 3 art. 64 Konstytucji, który odnosi się zarówno do każdego z poszczególnych właścicieli (osób fizycznych i prawnych) jak i organów władzy państwowej. Stwierdza on iż ,,Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności”.

Reklama

Wskazane uregulowania Konstytucji stosowane są wprost w codziennym procesie stosowania prawa. Żaden przepis ustawy, czy też rozporządzenia nie mogą być sprzeczne z przedstawionymi zapisami Konstytucji. Nad spójnością systemu prawnego w tym zakresie czuwa Trybunał Konstytucyjny.

Aby ochrona prawa własności była rzeczywista, prawo, a przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego, dają właścicielom konkretne roszczenia, które mogą zostać przez uprawnionych wykorzystane na drodze postępowania sądowego.

Prawo własności, choć pozostaje pod szczególną ochroną, nie jest jednak nieograniczone. W tym zakresie podstawowe znaczenie ma art. 140 Kodeksu cywilnego, który jednoznacznie wskazuje, że ,,W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.

W następnym artykule omówię poszczególne instytucje prawa cywilnego służące ochronie prawa własności.

Artykuł przygotował:

Adwokat
Krzysztof Kudlicki
Wspólnik Rodzewicz Kudlicki
Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close