O historii nowodworskiego Batalionu Elektrotechnicznego

foto: UM Nowy Dwór Maz.

12 listopada 2012 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie pułkownika rez. Alfreda Kabaty z uczniami nowodworskiego Zespołu Szkół Specjalnych i podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej poświęcone historii odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz historii Batalionu Elektrotechnicznego.

foto: UM Nowy Dwór Maz.

Płk rez. Alfred Kabata jest prezesem Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP, a jednocześnie historykiem, autorem książki „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i Charkowie”, zeszytu historycznego i wielu artykułów dotyczących tej specjalistycznej jednostki WP okresu międzywojennego.

Płk rez. A. Kabacie towarzyszyli mjr rez. Jerzy Białoskórski, nadkom. w st. spocz. Tadeusz Maciński oraz Roman Kaczorowski, Jan Wiśniewski i Paweł Kabata. Spotkanie odbyło się na zaproszenie dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Jolanty Lesak i kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej Elżbiety Gauzy. Jego przygotowaniem zajmowała się Teresa Macińska.

Podczas spotkania, które łączyło prelekcję z prezentacją multimedialną, płk rez. A. Kabata zapoznał uczniów z historią odzyskania niepodległości przez Polskę i obchodami tego święta w latach 1920-1939. Podkreślił, że obchody Święta Niepodległości organizowane przez Batalion Elektrotechniczny trwały dwa dni.

W przeddzień Święta Niepodległości odbywał się tzw. capstrzyk, czyli pochód ulicami Nowego Dworu Mazowieckiego, w którym poza wojskiem brali udział przedstawiciele władz miasta, organizacje społeczne i mieszkańcy. Trasa marszu wiodła ulicami: Al. Paderewskiego, Warszawską, Zakroczymską, Kościuszki i kończyła się przed koszarami jednostki wojskowej, która stacjonowała w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921-1939.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informacji o organizacji batalionu, jego zadaniach, wyposażeniu i współpracy z władzami i społecznością Nowego Dworu Mazowieckiego. Dowiedziała się m. in., że w obiekcie, w którym znajduje się NOK, w latach 1922-1939 mieściła się elektrownia szkolna. Historia Batalionu Elektrotechnicznego ukazana została na tle fotografii pochodzących z okresu międzywojennego. Wzbogaciły ją też wspomnienia Romana Kaczorowskiego.

W dalszej części spotkania płk rez. A. Kabata pokazał jej uczestnikom budynki, które wchodziły w skład koszar Batalionu Elektrotechnicznego.

Za przeprowadzoną lekcję historyczną płk rez. A. Kabacie podziękowała E. Gauza. Na zakończenie delegacja młodzieży i oficerowie ZOR złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego.

/UM Nowy Dwór Maz./

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "O historii nowodworskiego Batalionu Elektrotechnicznego"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *