NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO KSIĄG WIECZYSTYCH PRZEZ INTERNET

Od 16 czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości otworzyło bezpłatny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej. Należy znać tylko prawidłowy numer księgi i posiadać dostęp do internetu.
Nowy system umożliwia przeglądanie tylko tych ksiąg, które zostały wpisane do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

Przejrzeć treść księgi wieczystej można na stronie:
http://ekw.ms.gov.pl
lub wchodząc przez link na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Dostęp internetowy ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dzięki swobodnemu przeglądaniu ksiąg nabywca może sprawdzić wszystkie wpisy w księdze.

Księga wieczysta zawiera cztery działy:

1. Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Tutaj zatem znajdziemy adres nieruchomości, numer działki, opis budynku, jak również opis praw, jakie tej nieruchomości przysługują (np. służebność gruntowa).

2. Dział drugi zawiera wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Wpisy w tym dziale potwierdzą, kto jest właścicielem (bądź użytkownikiem wieczystym) nieruchomości.

3. Dział trzeci księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek. Sprawdzamy zatem, czy nieruchomość nie jest obciążona np. prawem użytkowania, służebnością bądź czy innej osobie trzeciej nie przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości, prawo pierwokupu bądź odkupu.

4. Dział czwarty – jeden z najważniejszych, przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Jakiekolwiek wpisy w tym dziale oznaczają, iż ten, komu hipoteka przysługuje (np. bank) będzie mógł dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją nieruchomość stała się własnością. W przypadku, kiedy dłużnik nie spłaci kredytu, nasza nieruchomość może zostać sprzedana w toku postępowania egzekucyjnego, tak aby zaspokoić roszczenia banku. Przed nabyciem takiej nieruchomości należy upewnić się, że hipoteka została wykreślona. Ale może zdarzyć się również tak, że bank wystawi zezwolenie na wyłączenie nabywanej przez nas nieruchomości spod obciążenia hipotecznego (np. jeżeli nabywamy jedną działkę gruntu z szeregu innych działek, składających się na nieruchomość) i wtedy wystarczy tylko upewnić się u notariusza, czy zaświadczenie jest prawidłowe.

(źródło:www.nieporet.pl, foto:www.nieruchomosci.bydgoszcz.eu)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO KSIĄG WIECZYSTYCH PRZEZ INTERNET"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *