Reklama

Biznes, praca, pieniądzeWiadomości

Jak napisać skuteczny wniosek o dotację do PUP Legionowo?

Reklama

Jeśli planujesz założyć własną firmę, a brakuje Ci kapitału. Zarejestruj się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie. Złóż wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i otwórz swój wymarzony biznes.

Reklama

Jeżeli w Twojej głowie pojawiła się myśl: „To pewnie trudne”, „Nie wiem, jak napisać wniosek”, „Pewnie i tak mi się nie uda”, to koniecznie przeczytaj nasz artykuł. Tłumaczymy w nim krok po kroku, jak napisać skuteczny wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Legionowo.

Opis projektu we wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

To jeden z kluczowych punktów we wniosku o dofinansowanie na założenie firmy z PUP Legionowo.  Istotne jest, abyś wyjaśnił, jakie cele krótko, średnio i długoterminowe chcesz osiągnąć.  Musisz dokładnie opisać swój pomysł na biznes. Wskazać konkretnie, czym chcesz się zajmować, jakie usługi lub produkty sprzedawać. Ważne jest, aby Twoja oferta została dokładnie opisana i przedstawiona. Możesz podzielić ją na segmenty. Np. jeżeli zamierzasz założyć firmę sprzątającą, to warto rozbić poszczególne usługi na określone grupy.

Możesz to ująć w następujący sposób:
W mojej działalności będę zajmował się usługami czystościowymi. Swoją ofertę podzieliłem na dwa segmenty:

 • sprzątanie wewnątrz budynków,
 • sprzątanie terenów zewnętrznych.

Następnie szczegółowo opisujesz konkretne segmenty i wymieniasz, jakie usługi wchodzą w zakres konkretnego segmentu.  Później określasz, jak wygląda proces świadczenia usług, jak będziesz przyjmował płatności. Jak będzie wyglądał całościowy proces obsługi klientów. Jak będziesz reagował na reklamacje.  Zastanów się, w jaki sposób Twoja firma ma wyglądać w przyszłości, jaką masz misję do zrealizowania. Istotne jest również wskazanie, dlaczego chcesz założyć taką, a nie inną firmę. Z czego to wynika i co motywuje Cię do tego, aby prowadzić swój biznes. W tym punkcie możesz wspomnieć również o swoich odbiorcach. Komu chcesz pomóc, kto będzie użytkownikiem Twoich usług. Pokrótce możesz scharakteryzować swoich przyszłych kontrahentów.

Wykształcenie i kwalifikacje

Pamiętaj, że PUP Legionowo oceniając wniosek o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, bierze pod uwagę zgodność Twojego wykształcenia i doświadczenia z planowaną firmą. Im większa zgodność, tym większa szansa na uzyskanie dotacji. Jeżeli chcesz otworzyć biznes w branży, którą znasz i w której pracowałeś, to nie ma problemu. Sytuacja komplikuje się nieco, kiedy nie masz formalnego doświadczenia lub wykształcenia. Na szczęście i tu jest wyjście. Wówczas warto posiłkować się innymi umiejętnościami i doświadczeniami z poprzednich miejsc pracy. Napisz jak je wykorzystasz w nowej firmie. Np. jeżeli masz doświadczenie w sprzedaży, to możesz napisać, że umiesz pozyskiwać klientów, budować trwałe relacje. Dzięki czemu Twoja nowa działalność będzie przynosiła zyski.

Istotne jest również to, aby podkreślić, że cały czas śledzisz rynek, podglądasz konkurencję, czytasz fachową literaturę. To pokazuje, że nadrabiasz formalne braki. Co więcej, możesz pójść do konkurencyjnej firmy i spróbować dostać się na staż, ukończyć bezpłatne praktyki. Dzięki nim masz szansę zdobyć niezbędne doświadczenie i poznać konkretny biznes od środka.

W punkcie związanym z wykształceniem i kwalifikacjami, podkreśl swoje umiejętności „miękkie” i „twarde”. Napisz, co potrafisz, w czym jesteś dobry i jak przełoży się to na Twoją działalność. Jeżeli umiesz obsługiwać komputer, to spokojnie będziesz mógł porozumiewać się z klientami, prowadzić działania reklamowe firmy w Internecie. Masz prawo jazdy? Dojazd do klienta nie będzie stanowił problemu. Jeżeli posiadasz umiejętności negocjacyjne, to będziesz mógł uzyskać lepszą ofertę od swoich dostawców. Co w konsekwencji obniży koszty działania Twojego przedsiębiorstwa. Warto w tym punkcie wskazać szkolenia, które ukończyłeś. Zaczynaj od szkoleń bezpośrednio związanych z planowaną działalnością. Napisz, czego się w trakcie danego kursu nauczyłeś i jak wykorzystasz to we własnej firmie.

Rynek, czyli konkurencja, klienci i reklama

Konkurencja

Dokładnie opisz rynek we wniosku o dotację na założenie działalności gospodarczej. Sprawdź, kto jest Twoją bezpośrednią konkurencją. Ile podobnych firm działa w branży, w której Ty chcesz rozpocząć działalność. Posiłkuj się dostępnymi danymi (bazy GUS lub CEIDG). Wskaż, ile firm upadło w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ile nowych się pojawiło. Wybierz 3-5 konkurentów i dokładnie ich opisz. Wskaż ich mocne i słabe strony. Napisz, kto jest liderem na rynku i z czego wynika jego przewaga. Czym różni się Twoja oferta od oferty konkurencji. W czym jesteś lepszy (cena, jakość, a może jeszcze coś innego?).

Klienci

Zastanów się, kto będzie Twoim klientem. Czy będą to klienci indywidualni czy biznesowi, a może i jedni, i drudzy.  Jeżeli ofertę kierujesz do klientów indywidualnych, to musisz wiedzieć: ile mają lat, jakiej są płci, skąd są, jakie mają potrzeby, oczekiwania i zainteresowania, ile zarabiają, jaki mają status społeczny. Musisz wiedzieć, ilu klientów przyjdzie do Twojej firmy.  Dobrze, jeżeli przeprowadzisz badania rynku. Zapytasz potencjalnych klientów, czy byliby zainteresowani usługami, które chcesz zaoferować. To znacznie uwiarygodni Twój wniosek o dotację PUP Legionowo.

Reklama

Jak zamierzasz się reklamować? Dokładnie opisz metody promocji swojej działalności. Z jakich kanałów będziesz korzystał, gdzie pojawi się informacja o Twojej firmie. Ile reklama będzie Cię kosztowała. W jaki sposób będziesz uruchamiał kolejne kanały dotarcia do użytkowników. Szczegółowo opisz konkretne działania reklamowe oraz podaj, jak zamierzasz utrzymać kontrahentów (czy zastosujesz karty lojalnościowe, rabaty, będziesz miał stały kontakt z odbiorcami?).

Podjęte działania

W tym punkcie wniosku o dofinansowanie na start firmy dokładnie opisz, jakie działania już podjąłeś, aby uruchomić własną firmę. Mogą to być badania rynku, nawiązanie współpracy z dostawcami lub klientami. Pozyskanie lokalu, opracowanie oferty, przygotowanie materiałów reklamowych. Ukończenie szkoleń, kursów i praktyk, także warto tu umieścić.

Część finansowa

Musisz we wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Legionowo precyzyjnie skalkulować, ile Twoja firma zarobi. Opieraj się na rzetelnych i przede wszystkim realnych danych. Zastanów się, ile Twoje usługi będą kosztowały. Ile będziesz w stanie sprzedać w danym miesiącu.
Oblicz, jakie koszty będziesz musiał ponosić. Wybierz odpowiednią formę opodatkowania. Nie pomyl się, bo to może zdyskwalifikować Twój wniosek.

Zakupy

Przeanalizuj, na co chcesz wydać przyznaną dotację. Zrób to dokładnie, bo później ewentualne zmiany będzie ciężko wprowadzić. Pamiętaj, że nie możesz we wniosku o dotację na założenie działalności gospodarczej do PUP Legionowo przekroczyć określonych progów procentowych. Co oznacza, że na konkretne kategorie wydatków nie możesz przeznaczyć więcej niż maksymalny pułap. Jak to wygląda w praktyce? W PUP Legionowo np. na zatowarowanie nie możesz wydać więcej niż 30% kwoty, o którą się ubiegasz. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 10% wnioskowanej kwoty.  Jeżeli przekroczysz progi procentowe, to wniosek zostanie odrzucony.

Najczęściej pojawiające się błędy we wniosku o dotację na założenie działalności gospodarczej

Poniżej znajdziesz listę najczęściej pojawiających się błędów przy ubieganiu się o dofinansowanie na start. Pamiętaj, że każdy błąd skutkuje odrzuceniem Twojego wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Unikaj następujących błędów:

 • brak podpisów,
 • puste rubryki we wniosku,
 • przekroczona kwota dofinansowania,
 • brak załączników,
 • załączniki nie opisane,
 • błędy rachunkowe,
 • zbyt pobieżnie opisana przyszła działalność,
 • błędy w kalkulacji wydatków.

Podsumowanie

Poruszyliśmy najważniejsze aspekty, które powinieneś wziąć pod uwagę pisząc wniosek o dotację na założenie firmy do PUP Legionowo. Pamiętaj, że kluczowe znaczenie ma zgodność Twojego wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością.

We wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokładnie opisz pomysł. Wskaż swoich konkurentów. Ich mocne i słabe strony oraz własne przewagi. Precyzyjnie opisz klientów i metody marketingowe, którymi będziesz się reklamował.

Skalkuluj wydatki oraz oblicz, ile Twoja firma będzie zarabiała. Jeśli zastosujesz się do powyższych rad, Twój wniosek ma dużą szansę na uzyskanie dofinansowania.

===============

Michał Jezierski – trener, konsultant, przedsiębiorca. Ekspert w zakresie przedsiębiorczości, pozyskiwania zewnętrznego finansowania i copywritingu.
Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Kancelaria Rozwoju Biznesowego. Z sukcesem doradza zarówno przedstawicielom administracji samorządowej, jak również przedsiębiorstwom.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w szeregu kursów i szkoleń, między innymi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, copywritingu, pozyskiwania dotacji unijnych, sprzedaży, zamówień publicznych.

W Kancelarii Rozwoju Biznesowego zajmuje się między innymi:

 • przygotowaniem wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej,
 • opracowywaniem dokumentacji strategicznej dla samorządów,
 • przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarówno od strony Zamawiającego, jak również Wykonawcy,
 • tworzeniem treści do materiałów reklamowych,
 • szkoleniem i doradztwem skierowanym do obecnych i przyszłych przedsiębiorców.

Realizował różnorodne projekty, współpracując między innymi z: Instytutem Badań Edukacyjnych, Polską Akademią Oświaty, Exorigo&Upos, EmiTel-em, GoWork, Eureka Group, NGO and Business Service, EM&CA SA Energia dla Biznesu, Fundacją Sportowa Polska.

Autor artykułów publikowanych między innymi w portalach: ispolka.pl, sukcespisanyszminka.pl,
dlafirm.eu, dziennikprzedsiebiorcy.pl oraz pozycji książkowych.

W przerwach w pracy chętnie dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia. Aktywnie współpracuje z przyszłymi przedsiębiorcami, pomagając im rozwijać swoje firmy. Przeszkolił już ponad 500 osób z zakładania własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania zewnętrznego finansowania, copywritingu.

W swojej działalności kieruje się zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), co przekłada się na pozytywny wizerunek w oczach partnerów biznesowych i instytucji pozarządowych, z którymi współpracuje.

Prywatnie miłośnik dobrej kuchni, reportażu, a także samochodów.

Kontakt
Strona www: www.krb.waw.pl
Blog: www.krb.waw.pl/blog
Facebook: https://www.facebook.com/kancelariarozwojubiznesowego/
E-mail: [email protected]
Telefon: 605 283 041
Adres: ul. Malachitowa 32, 05-500 Piaseczno

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Jeden komentarz

 1. Legionowski PUP, moloch który nawet gdyby został zlikwidowany niewiele by się zmieniło.
  Znajoma jakieś 8 lat temu miała tam praktyki, okazało się żę w ostatnim kwartale już nie ma pieniędzy na dotacje.
  Mój były kierownik kiedyś poszedł do naszego urzędu pracy, zawsze na sezon wakacyjny zatrudniamy ludzi, bo jest sezon urlopowy, bo urwanie głowy itp itd. Firma w której pracuje jest na Białołęce. 3/4 osób które u mnie pracują jest spoza Warszawy. Gdy powiedział że chciał by dać ogłoszenie usłyszał że to nie jest jego region. Na pytanie i co z tego, teraz ma zwolnić 3/4 pracowników bo nie są z jego regionu i tylko dla tego że są z legionowa? usłyszał że Pani nie może nic zrobić. Brawo.
  Kiedyś dawno danwo temu byłem na bezrobociu, akurat tak wyszło że chwilowo opłacało mi się siedzieć na kuroniówce, bo czekałem na posadę. Ale z ciekawości zaglądałem na tablice z ogłoszeniami. 90% ogłoszeń wisiało przez te 3 miesiące i nic się nie zmieniało, a jak kiedyś z ciekawości, jko osoba prywatna, poszedłem do jednej z firm która poszukiwała “pomocnika bez doświadczenia” okazało się, że doświadczenie jest wymagane, a pracownika oni mają już od dwóch miesięcy i nie mają zielonego pojęcia dla czego ogłoszenie jeszcze wisi bo informowali PUP, że jest nie aktualne. Na marginesie, człowieka znaleźli po tym jak dali ogłoszenie w gazecie, bo ja byłem jednym z nielicznych którzy przyszli z PUP, a sam pup nie oddelegował nikogo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close