Najem pojazdu zastępczego – jak uzyskać zwrot kosztów z polisy OC sprawcy wypadku?

W skutek wypadku komunikacyjnego pojazdy biorące udział w zdarzeniu bardzo często ulegają uszkodzeniu. Poszkodowani uczestnicy, których samochód po wypadku nie może być użytkowany mają prawo do skorzystania z najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy. Niestety zakłady ubezpieczeń nagminnie kwestionują zasadność użytkowania przez poszkodowanych pojazdów zastępczych. W poniższym artykule wyjaśnimy, kto może skorzystać z najmu samochodu zastępczego i jak uzyskać zwrot kosztów poniesionych na ten cel.

Sąd Najwyższy po stronie poszkodowanych

Wielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych ma problem z uzyskaniem rekompensaty z tytułu najmu pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciele nagminnie odmawiają wypłaty roszczeń w tym zakresie motywując to brakiem ekonomicznego uzasadnienia. Poszkodowani, którzy nie wykorzystują samochodu zastępczego do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą spotkać się z odmową wypłaty zwrotu kosztów poniesionych na ten cel. Sprawa pojazdów zastępczych była tak często poruszana, że w jej kwestii wypowiedział się też Sąd Najwyższy. W podjętej uchwale wskazano, że każdy poszkodowany ma prawo do skorzystania z pojazdu zastępczego, gdy jego samochód uległ na skutek wypadku uszkodzeniu. Nie ma konieczności, by był on wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, a możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej nie wyłącza poszkodowanego z możliwości najmu pojazdu zastępczego. Orzecznictwo Sądu Najwyższego stanowi swoisty zwrot w dochodzeniu kosztów wydatkowanych na samochód zastępczych. Stanowi też, że poszkodowany ma prawo korzystać z niego do celów prywatnych, a nie tak jak wskazywały to zakłady ubezpieczeń do celów zarobkowych.

Pojazd zastępczy, a zwrot kosztów w ramach szkody majątkowej

Poszkodowani w wypadkach mają prawo do rekompensaty pieniężnej za koszty poniesione na najem pojazdu zastępczego. Należy podkreślić, że refundacji podlegają tylko wydatki, które zostały już faktycznie przez poszkodowanego poniesione. Dochodzenie środków pieniężnych, które będą dopiero wydatkowe na pojazd zastępczy jest niemożliwe. Z najmu poszkodowany może korzystać w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu lub w czasie, który jest niezbędny do nabycia nowego samochodu. Warto zaznaczyć, że roszczący może dochodzić jedynie zwrotu kosztów poniesionych na pojazd o podobnej klasie do samochodu zniszczonego lub uszkodzonego. Dodatkowo stawka czynszu najmu nie może odbiegać od stawek przyjętych na lokalnym rynku. Poszkodowany powinien się upewnić ile wynosi ona u ubezpieczyciela zanim zdecyduje się nająć pojazd w danej wypożyczalni.

Poszkodowany chcący uzyskać odszkodowanie za pojazd zastępczy musi wystąpić z wnioskiem odszkodowawczym do właściwego zakładu ubezpieczeń u którego sprawca zdarzenia nabył polisę OC. Do dokumentu należy dołączyć rachunki lub faktury potwierdzające poniesiony wydatek na ten cel. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji, która odmawia lub przyznaje zwrot kosztów.

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Najem pojazdu zastępczego – jak uzyskać zwrot kosztów z polisy OC sprawcy wypadku?"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *