Nabór do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Od nowego roku Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) będzie pracować w nowym składzie. Tylko do 10 października organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z Mazowsza mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady.

Powołanie MRDPP przez Marszałka Województwa Mazowieckiego było odpowiedzią na inicjatywę organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu. To niezwykle ważny organ w usprawnianiu kontaktów samorządu i tzw. trzeciego sektora.

– To właśnie organizacje pożytku publicznego są zazwyczaj najbliżej problemów ludzi. Od nich władze samorządowe i rządowe mogą czerpać wiedzę na ten temat, by móc racjonalnie pomagać. Dlatego udział przedstawicieli trzeciego sektora w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego jest tak ważny – mówi marszałek województwa Adam Struzik.

Rada wyraża opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, zadań publicznych, konsultuje i opiniuje akty prawa miejscowego. Udziela również pomocy i wyraża opinię w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, jak również opiniuje projekt strategii województwa. Regulamin rady daje jej możliwość wskazywania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Kadencja rady trwa dwa lata. Pod koniec grudnia tego roku upływa termin działania pierwszej z nich. Dlatego właśnie teraz trwa procedura wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wejdą w skład MRDPP II kadencji.

W skład rady wchodzą trzej przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego, trzej przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego, reprezentant Wojewody Mazowieckiego oraz dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa. Właśnie tych ostatnich mogą teraz zgłaszać organizacje pozarządowe.

Aby zgłosić kandydata, należy przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (formularz do pobrania na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego –> II Kadencja MRDPP).

Do zgłoszenia dołączane jest CV kandydata, ale też uzasadnienie wskazania zgłaszanej osoby. Potrzebne są również imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej pięciu innych organizacji pozarządowych, związków, porozumień organizacji pozarządowych itp.

Zgłoszenia należy składać osobiście w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu:
ul. Skoczylasa 4 w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26 w Warszawie

w godzinach 8.00-16.00 lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
00-719 Warszawa

z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego” (decyduje data stempla pocztowego).

(źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Nabór do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *