Legionowo: Czy w spółdzielni coś się zmieni? List do mieszkańców

Fot. Legio24.pl

Szanowni Państwo,

Najwyższy czas, aby spółdzielcy odzyskali wpływ na działalność swojej Spółdzielni. Na straży Waszych interesów powinna stać Rada Nadzorcza. Jest to organ sprawujący kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, w tym nad Zarządem.

Niestety jej funkcjonowanie od lat jest fikcyjne. Nieformalnie całość kompetencji przejął Zarząd, a zapisy statutu są tak skonstruowane, aby maksymalnie utrudnić przeprowadzenie jakichkolwiek zmian. Ignorowanie Waszego głosu wymaga podjęcia zdecydowanych działań – priorytetem powinny być przede wszystkim: zmiana statutu, zatrzymanie procesu dogęszczania zabudowy oraz wprowadzenie przejrzystości funkcjonowania organów SML-W.

Od kilku miesięcy trwa budowa nowego bloku przy ulicy Ogrodowej. Jeżeli pozwolimy na kontynuację dotychczasowych działań władz SMLW, to należy się spodziewać, że po Walnym Zgromadzeniu ruszy budowa kolejnych bloków przy ulicy Broniewskiego, Sobieskiego, Norwida oraz Piłsudskiego (przy Marysieńki). Będą powstawać kolejne pawilony handlowe na spółdzielczych działkach, jak ten przy ulicy Sowińskiego. Kosztem komfortu życia dotychczasowych mieszkańców.

Kluczem do sukcesu jest Państwa obecność na Walnym Zgromadzeniu. To nie takie trudne. Wystarczy zorganizować się tak, aby z każdego bloku przyszło 5-10 osób, które są członkami Spółdzielni. Tylko członkowie Spółdzielni mają prawo głosować osobiście.

Stowarzyszenie Nasze Miasto Nasze Sprawy oraz Stowarzyszenie Legionowskich Lokatorów zdecydowały się poprzeć grupę niezależnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

To spółdzielcy, którzy doskonale znają Wasze problemy i są zdeterminowani do wprowadzenia niezbędnych zmian. Jednak, aby było to możliwe potrzebny jest WASZ GŁOS – głos sprzeciwu wobec dotychczasowej działalności władz SML-W, a jednocześnie głos poparcia dla tej inicjatywy.

Terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia są następujące:

2.06 – Osiedle Batorego, Osiedle Młodych, Osiedle Przylesie; 7.06 – Osiedle Jagiellońska (cz. 1),

12.06 – Osiedle jagiellońska (cz.2),

21.06 – Osiedle Sobieskiego.

Wszystkie zebrania odbywają się w biurowcu SMLW, przy ul. Jagiellońskiej 11, od godz. 18.00.
Więcej informacji uzyskacie Państwo dzwoniąc na numer: 573 083 187.

z poważaniem,

Bogdan Kiełbasiński
Prezes Zarządu
Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY

Janusz Baranowski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Legionowskich Lokatorów

PREZENTACJA KANDYDATÓW

Janusz Baranowski – 44 lata, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe z zakresu turystyki i rekreacji oraz podyplomowe z zakresu zarządzania środkami UE, działacz społeczny, autor wielu artykułów prasowych analizujących działalność legionowskiej Spółdzielni.

Roman Izdebski – 46 lat, wykształcenie średnie techniczne, ojciec trojga dzieci, funkcjonariusz służb mundurowych, członek Spółdzielni od 13 lat, dobrze zna problemy spółdzielców.

Agnieszka Lisowska – 44 lata, wykształcenie wyższe ekonomiczne, mama trojga dzieci, zaangażowana społecznie w życie małych mieszkańców Legionowa.

Ryszard Maculewicz – 49 lat, dwoje dzieci, emerytowany major, obecnie przedsiębiorca, aktywny uczestnik wielu przedsięwzięć przeciwko dogęszczaniu zabudowy legionowskich osiedli.

Piotr Grzegorz Michalczyk – 43 lata, informatyk, zawodowo zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa informatycznego i elektronicznego, aktywista zaangażowany w działania na rzecz transparentności funkcjonowania lokalnego samorządu.

Eugeniusz Pastewka – 65 lat, żonaty, dwie dorosłe córki, przedsiębiorca, wieloletni członek spółdzielni mieszkaniowej oraz społecznik działający na rzecz rozwoju samorządności.

Bogusław Perycz – wykształcenie wyższe techniczne, ukończony kurs dla członków zarządów i rad nadzorczych, licencja zarządcy nieruchomości, od wielu lat działający społecznie, autor licznych publikacji prasowych na temat legionowskiej spółdzielczości.

Sebastian Tymrakiewicz – 33 lata, wykształcenie wyższe, pracownik administracji państwowej z doświadczeniem w zarządzaniu, swoją pracę społeczną wiąże z aktywizacją mieszkańców w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczeniu zjawisk patologicznych
na legionowskich osiedlach.

NASZ PROGRAM

Po uzyskaniu mandatu członka Rady Nadzorczej zamierzamy zainicjować działania mające na celu zmianę jakości zarządzania Spółdzielnią przez wprowadzenie:
1. Procedur dla wszystkich przetargów (z wyjątkiem przetargów na mieszkania z tzw. „odzysku”), które będą opierać się na regulacjach zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.
2. Trybu licytacji w przetargach na mieszkania z tzw. „odzysku” .
3. Zapisu o obowiązku przedstawiania dokumentów o zdolności płatniczej lub kredytowej
w przypadku podpisywania umowy o budowę lokalu mieszkalnego lub użytkowego
z członkiem SML-W lub innym potencjalnym nabywcą.
4. Zwoływania Walnego Zgromadzenia co najmniej 2 razy w roku w dni wolne od pracy.
5. Katalogu spraw objętych obowiązkiem konsultacji z członkami.
6. Zakazu łączenia ze sobą funkcji członka Rady Nadzorczej i członka Rady Osiedla.
7. Zobowiązania dla Rad Osiedli do składania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności.
8. Obowiązku liczenia głosów, w każdym przypadku, w obecności Walnego Zgromadzenia.
9. Planu zagospodarowania spółdzielczych osiedli z uwzględnieniem terenów zielonych
i rekreacyjnych oraz miejsc parkingowych.
10. Wieloletniej strategii rozwoju SML-W.
11. Obowiązku publikacji listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli na stronie internetowej Spółdzielni.

5 razy komentowano artykuł "Legionowo: Czy w spółdzielni coś się zmieni? List do mieszkańców"

 1. co autor miał na myśli pisząc: “będą powstawać kolejne pawilony handlowe na spółdzielczych działkach, jak ten przy ulicy Sowińskiego”. Wcześniej były obleśne i odstraszające ludzi drewniane budki a teraz jest nowoczesny pawilon. I co? źle? Lepiej żeby budy dalej straszyły? Ludzie zastanówcie sie co chcecie bo jakby nie robił to Wam nie dogodzi!!!

 2. Czyli brawo SPÓŁDZIELCZY BETON! DWÓR ROSIAKA SIĘ UTRZYMAŁ!
  Za dużo trupów w szafie żeby wpuszczać ludzi z zewnątrz

 3. AGNIESZKA | 16/07/2017, godz. 08:58 |

  Przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny. Baska wracaj do szkoły i ucz się historii.

 4. AGNIESZKA | 15/07/2017, godz. 17:50 |

  Przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny.

 5. Żaden z kandydatów się nie dostał
  Brawo Wy!

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *