Reklama

LegionowskiNajważniejszeWiadomości

Legionowski: Ustalono terminy pierwszych sesji nowo obranych Rad

Reklama

Pierwsze sesje nowo wybranych Rad Gmin i Powiatu Legionowskiego kadencji 2018 – 2023 zwołuje Komisarz Wyborczy. Zwołanie sesji odbywa się poprzez wydanie przez Komisarza Wyborczego postanowienia wchodzącego w życie z dniem podjęcia i podlegającego podaniu do publicznej wiadomości. Warto przypomnieć, że kadencja nowo wybranych rad będzie trwała pięć lat zamiast dotychczasowych czterech. Sesję nowo obranej Rady Gminy do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Reklama

Jako pierwsza, w najbliższy poniedziałek (19.11), sesję odbędzie Rada Gminy Jabłonna wybrana na kadencję 2018 -2023. Rada Miasta Legionowo pierwszą sesję odbędzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo w dniu 20 listopada. Z kolei Rada Gminy Nieporęt będzie obradować na pierwszej sesji w dniu 22 listopada. W Serocku pierwsza sesja nowo wybranej Rady odbędzie się w dniu 23 listopada. Jako ostatnia późnym popołudniem 23 listopada sesję odbędzie nowo obrana Rada Gminy Wieliszew. Natomiast pierwsza sesja nowo obranej Rady Powiatu Legionowskiego odbędzie się w auli Starostwa Powiatowego w dniu 23 listopada o godz.10.00.

Nie tylko ślubowanie

Na pierwszych sesjach nowo wybranych Rad ich członkowie złożą ślubowanie i wybiorą spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących/ego. Odbywa się to w głosowaniach tajnych. W Powiecie radni dodatkowo dokonają wyboru Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu.

Organy wykonawcze tj. nowo wybrani na kadencję 2018 – 2023 wójt, burmistrz i prezydent na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady złożą ślubowanie. Złożenie ślubowania jest warunkiem koniecznym do objęcia mandatu lub urzędu.

Kiedy poznamy składy Rad Gmin?

W przypadku odmowy złożenia ślubowania przez nowo wybranego radnego gminy, wygaśniecie mandatu stwierdza w terminie 30 dni od jej wystąpienia Rada Gminy. Uprawomocnienie się uchwały powoduje, że w gminach do 20 tyś mieszkańców przeprowadza się wybory uzupełniające. W gminach powyżej 20 tyś mieszkańców Komisarz Wyborczy wygasza mandat i postanawia o wstąpieniu w to miejsce kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Kandydat może także zrzec się pierwszeństwa w obsadzaniu mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Ten sam skutek wywołuje wybór na wójta, burmistrza lub prezydenta. Kodeks wyborczy pozwala tej samej osobie na kandydowanie na wójta, burmistrza lub prezydenta i jednoczesne kandydowanie na radnego w gminie, z której staruje w wyborach. W przypadku wyboru na obie z tych funkcji Komisarz Wyborczy wygasza mandat radnego. Biorąc pod uwagę wskazane tu okoliczności można pokusić się o stwierdzenie, że przynajmniej ostateczny skład Rady Miasta Legionowo poznamy w późniejszym terminie. Chodzi tu o mandaty radnych, które obejmą lub nie Roman Smogorzewski, nowo obrany prezydent i Piotr Zadrożny – jeszcze urzędujący I wiceprezydent Legionowa, który nie może łączyć zatrudnienia w Urzędzie miasta z funkcją radnego (o ile Smogorzewski powoła go ponownie na stanowisko wiceprezydenta).

Kiedy wybiorą władze Powiatu?

Pewną niewiadomą pozostaje wybór władz Powiatu Legionowskiego, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz wybór Starosty i członków Zarządu Powiatu. O ile Starostę wybiera nawo obrana Rada Powiatu, to do wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu (w liczbie trzech) konieczny jest wniosek Starosty. Członkiem Zarządu Powiatu i Wicestarostą może być osoba spoza Rady. Na wybór Zarządu Rada Powiatu ma trzy miesiące, a do tego czasu obowiązki pełni stary Zarząd. Rozkład sił w Radzie Powiatu Legionowskiego wskazuje, że będzie musiała być zawiązana koalicja. I tu rodzi się pytanie z kim zawiążą ją Bezpartyjni Samorządowcy Roberta Wróbla, czy będzie to koalicja z Komitetem Obywatelskim POiN + Porozumienie Samorządowe, (czyli osoby głównie kojarzone z Romanem Smogorzewskim) czy z Prawem i Sprawiedliwością. Biorąc pod uwagę tworzone koalicje samorządowe sprawa wydaje się otwarta i nie można wykluczyć żadnego z tych wariantów.

/Jacek Jaglak/

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close