Legionowski: Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców w 2018 roku

Zdjęcie ilustracyjne, fot. pixabay.com/CC0 Creative Commons

Urząd Miasta Legionowo opublikował na swojej stronie internetowej harmonogram darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego na rok 2018. Z pomocy tej mogą skorzystać osoby, które spełnią odpowiednie kryteria. Między innymi osoby pobierające świadczenia socjalne, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, kobiety w ciąży, osoby do 26 roku życia lub po 65 roku życia oraz weterani i ofiary klęsk żywiołowych.

Mieszkańcy powiatu legionowskiego mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w 7 różnych punktach:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez adwokatów i radców prawnych

 • Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, p. 3.11 – pon.- pt. 16:00-20:00
 • Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, p. 207 – pon. – pt. 16:00-20:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Nadzieja” (porad prawnych w wymienionych punktach udzielają radcy prawni oraz osoby posiadające tytuł magistra prawa)

Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 – budynek C (wejście od ul. Kopernika), p. nr 8:

 • pon. 13:00-18:00
 • wt. 12:00-18:00
 • śr. – pt. 10:00-16:00

Urząd Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, p. nr 31 na I piętrze:

 • pon. 10:00-14:00
 • śr. 8:00-12:00
 • pt. 12:00-16:00

Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, p. nr. 6 na parterze:

 • wt. 10:00-14:00
 • czw. 12:00-16:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Modlińska 23A:

 • pon. 9:00-13:00
 • wt. 8:00-12:00
 • śr. 12:00-16:00

Gminny Ośrodek Kultury Nieporęt, ul. Dworcowa 9a, p. na I piętrze:

 • czw. 9:00-13:00
 • pt. 9:00-13:00

Kto jest uprawniony do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej?

Uprawnieni do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Osoby, którym w okresie 12 miesięcy przez zwróceniem się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej, po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia.
 • Posiadacze Karty Dużej Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny.
 • Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przedłożeniu legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy.
 • Osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego.
 • Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, po przedłożeniu dowodu tożsamości.
 • Osoby, które ukończyły 65 roku życia, po przedłożeniu dowodu tożsamości.
 • Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności.
 • Kobiety w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Co obejmuje darmowa pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne,
 • Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • Prawo karne,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo cywilne,
 • Prawo rodzinne,
 • Prawo podatkowe.

Masz dodatkowe pytania?

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 593

/red., UM Legionowo/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowski: Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców w 2018 roku"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *