Legionowski: 14 mln na inwestycje pomimo „janosikowego”

Fot. sxc.hu

Wydatki powiatu legionowskiego na inwestycje od kilku lat utrzymują się na wysokim poziomie – w 2014 roku starostwo planuje przeznaczyć na inwestycje blisko 14 mln złotych. Kwota ta mogłaby być duża wyższa, gdyby powiat legionowski nie musiał płacić tak zwanego „janosikowego”. Niestety danina płacona przez bogatsze samorządy na rzecz tych mniej zamożnych wciąż drenuje budżet powiatu.

fot. sxc.hufot. sxc.hu

W 2014 roku starostwo planuje przeznaczyć na inwestycje blisko 14 mln złotych. Rekordowy pod względem wydatków na inwestycje był natomiast rok 2013, w którym na ten cel przeznaczono prawie 18 mln złotych. Poniżej zamieszczamy wykaz najważniejszych inwestycji realizowanych w powiecie legionowskim w 2014 roku.

Most na Brukowej

W 2014 roku most w ciągu ulicy Brukowej w gminie Nieporęt ma zostać całkowicie rozebrany i zastąpiony przez nową przeprawę, zbudowaną od podstaw. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych, dlatego nowy most ma być szerszy od starego, posiadać wydzielony chodnik oraz specjalne stalowe poręcze. Również dojazdy na przeprawę mają być wyposażone w bariery drogowe, zmniejszające ryzyko wypadku. Władze powiatu chcą także zagospodarować teren wokół obiektu, poprzez umocnienie pobliskich skarp i nasypów.

Całkowity koszt modernizacji mostu to 9 mln złotych (powiat aplikuje o 4,5 mln złotych dofinansowania z budżetu państwa). Nowa przeprawa ma zostać oddana do użytku do końca 2014 roku. Więcej na temat modernizacji mostu na Brukowej pisaliśmy w tej wiadomości.

Przebudowa Kościelnej od Legionowa do Wieliszewa

Ulica Kościelna na odcinku od Nowodworskiej do Modlińskiej została już przebudowana. Wyremontowany został także most w Łajskach. Teraz czas na kolejną inwestycję na tej, łączącej dwie gminy, drodze – przebudowę 2,5 kilometra ulicy Kościelnej, od Legionowa do Wieliszewa.

Całkowity koszt inwestycji to 6 mln złotych, z czego 3 miliony pochodzić będzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeśli formalności przetargowe przebiegną sprawnie, a wykonawca będzie rzetelny, jesienią pojedziemy przebudowaną ul. Kościelną. Więcej na temat przebudowy Kościelnej pisaliśmy w tej wiadomości.

Rondo przy CEKS

Na wniosek mieszkańców Chotomowa przy budowanym w tej miejscowości Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowym (CEKS) powstanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Obecnie dobiegają końca prace związane z wykonaniem projektu ronda. W kwietniu inwestor, czyli Starostwo Powiatowe w Legionowie, powinien wystąpić z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Prace związane z budową ruszą prawdopodobnie w wakacje, tak by skrzyżowanie było gotowe jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – rondo ma zostać oddane do użytku w sierpniu bieżącego roku. Koszt nowego skrzyżowania to 1,7 mln złotych (inwestycja jest współfinansowana przez gminę Jabłonna). Na temat ronda przy CEKS pisaliśmy także w tej wiadomości.

Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie została podzielona na etapy. W ramach obecnie realizowanego etapu dobudowane zostaną cztery sale dydaktyczne wraz z pomieszczeniami techniczno-gospodarczymi i sanitariatami oraz łącznik, który zapewni komunikację z istniejącą częścią budynku. Ponadto w ramach inwestycji zostanie m.in.: wymieniona winda, przeprowadzony będzie remont i ocieplenie dachu, jak również wykonane zostanie odwodnienie budynku, które będzie zapobiegać ewentualnemu zalewaniu piwnic przez wody gruntowe.

Koszt obecnie realizowanego etapu to 3,7 mln złotych (3,4 mln w 2014 roku). Na temat rozbudowy Zespołu Szkół pisaliśmy także w tej wiadomości.

“Janosikowe” drenuje budżet

Gdyby środki przeznaczane obecnie na „janosikowe” powiększyły wkład własny powiatu w realizowane inwestycyjne, to szacunkowo wartość wykonywanych co roku prac mogłaby się zwiększyć ponad dwukrotnie w stosunku do stanu obecnego. „Żeby móc się rozwijać, jesteśmy zmuszeni walczyć z janosikowym w postaci, w jakiej obecnie obowiązuje” – powiedział starosta legionowski Jan Grabiec.

27 marca Rada Powiatu Legionowskiego podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wniesienia oficjalnej skargi do Trybunału Konstytucyjnego na przepisy regulujące kwestię „janosikowego”.  Więcej na temat zaskarżenia przez powiat legionowski przepisów o „janosikowym” pisaliśmy w tej wiadomości.

Pomimo rosnącej z roku na rok wysokości wpłat, jakich powiat legionowski musi dokonywać z tytułu „janosikowego” liczba inwestycji realizowanych przez starostwo nie spada. Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych – zarówno z programów Unii Europejskiej, jak i z budżetu państwa.

/wł/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowski: 14 mln na inwestycje pomimo „janosikowego”"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *