Legionowska SML-W: Zmiany w Radzie Osiedla „Jagiellońska”

Janusz Baranowski – Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów – objął mandat członka statutowego organu SML-W w Radzie Osiedla „Jagiellońska”.

Jest to pierwsza od wielu lat całkowicie niezależna osoba, która znalazła się w statutowym organie legionowskiej Spółdzielni. Objęcie tej funkcji wiąże się z ustaniem członkostwa w spółdzielni przez jedną z osób wchodzącą w skład dotychczasowej Rady Osiedla „Jagiellońska”, wybranej na sprawowanie funkcji w kadencji 2016/2019. Zgodnie ze Statutem kadencja członka Rady Osiedla trwa 3 lata, a ustanie członkostwa następuje m.in. w wyniku: wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, zbycia prawa do lokalu ( np. sprzedaż odrębnej własności lokalu lub ekspektatywy) lub rozwiązania umowy o budowę lokalu.

Członkowie Rad Osiedli pełnią dyżury, o których można się dowiedzieć jedynie w siedzibie administracji danego osiedla. Tylko tam (zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą SML-W), wywieszany jest grafik dyżurów.

Do kompetencji Rad Osiedli należy m.in. nadzorowanie i kontrolowanie działań administracji osiedli / w tym: remonty, naprawa usterek, odśnieżanie, przycinanie krzewów i trawy /. Natomiast w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców osiedla do zadań Rady należy np. rozpatrywanie i opiniowanie zgłaszanych przez nich wniosków oraz skarg na działalność administracji osiedla.

/Stowarzyszenie Legionowskich Lokatorów/

 

2 razy komentowano artykuł "Legionowska SML-W: Zmiany w Radzie Osiedla „Jagiellońska”"

  1. Sam betonu nie rozwali.Może się tylko przyłaczyć

  2. Spółdzielec | 28/09/2017, godz. 09:17 |

    Dawaj Janusz! idź i rozkrusz ten beton od środka

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *