Legionowo: Więcej pomocy specjalistycznej dla dzieci

Większy dostęp do specjalistów w szkole – taki będzie efekt podjętej w środę (24.04) przez Radę Miasta Legionowo uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w publicznych placówkach oświatowych. Zmiany wejdą w życie od nowego roku szkolnego 2013/2014.

fot. sxc.hu

Nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo od 1 września 2013 r. będą mieli zwiększone tzw. pensum, czyli tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na bezpośrednią pracę z uczniami lub przedszkolakami. Jest to czas  wydzielony w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Pozostałe godziny nauczyciele przeznaczają na dokształcanie, prowadzenie dokumentacji i współpracę z innymi instytucjami w ramach swoich kompetencji. Do grupy nauczycieli specjalistów należy zaliczyć: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Wymiar pensum wyniesie o 4 godziny więcej niż dotychczas:

  • dla logopedów – 26 godzin
  • dla psychologów i pedagogów – 28 godzin,
  • dla doradcy zawodowego – 30 godzin.

Dzięki tej zmianie można będzie zapewnić większe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla potrzebujących dzieci, których liczba stale rośnie. „Obniżenie wielu szkolnego powoduje wzrost liczby dzieci w klasach 0 – III. Przeprowadzone w tej grupie wiekowej diagnozy wykazują u zdecydowanej większości uczniów różnorodne deficyty rozwojowe. Możemy je  zmniejszać dzięki zapewnieniu odpowiednich zajęć z wykwalifikowaną kadrą. Na tej decyzji skorzystają nasze dzieci.” – wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Zadrożny, pomysłodawca wprowadzonej zmiany i dodaje –  “Aby jednak nie obciążać nauczycieli specjalistów nadmiarem czynności biurowo-administracyjnych podczas zmniejszonego wymiaru godzin na pozostałe, poza pensum obowiązki, zwrócimy się do dyrektorów placówek oświatowych o wprowadzenie zmian organizacyjnych, które zapewnią pomoc w ich wypełnianiu.”

/UM Legionowo/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowo: Więcej pomocy specjalistycznej dla dzieci"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *