Reklama
LegionowskiNajważniejszeWiadomości

Legionowo: Miejscy radni przyznają sobie blisko 60% podwyżki? Niebawem głosowanie

Reklama

Legionowscy radni szykują sobie duże podwyżki. Już niebawem za udział w tylko w jednej sesji mogą pobierać nawet 1503 zł. Do tej pory było to około 940 zł. Osobne pieniądze radni pobierają także za udział w komisjach i tu także najprawdopodobniej czekać ich będą podwyżki. Ogólnie w ciągu miesiąca radny za udział w pracach Rady Miasta będzie mógł zarobić maksymalnie nawet 3200 zł. Projekt uchwały zwiększającej diety radnych jest już przygotowany i będzie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji, 27 października.

Reklama

Uchwała podwyższa kwoty diet od 1 sierpnia. Jest to zgodne z przyjętą nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Miejskim rajcom należeć się będą więc wyrównania za 3 ostatnie miesiące.

Skąd pomysł na podwyżkę?

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował nowelizację ustawy dotyczącej tak zwanej kwoty bazowej. Co prawda nie zmieniła się ona i w dalszym ciągu wynosi 1789,42 zł, to jednak wprowadza ona wyższe współczynniki określające maksymalną wysokość wynagrodzenia między innymi radnych miejskich oraz gminnych.

Dla miast od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców współczynnik wynosi teraz 75% kwoty bazowej pomnożonej przez 2,4. Przed nowelizacją było to 1,5.

Legionowskim radnym zmiana da podwyżkę o 563,66 zł z 939,45 zł na 1503,11 zł i to wyłącznie za udział w regularnych sesjach (wzrost o blisko 60% !). Do tego dochodzą także dodatki funkcyjne dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, czy udział w komisjach.

Maksymalnie radny za udział w pracach Rady Miasta miesięcznie będzie mógł otrzymać około 3200 zł.

Czy do podwyżek musi dojść?

Odpowiedź jest prosta. Nie musi. Ustawa wprowadza tylko maksymalny pułap wynagrodzenia radnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by diety były na obecnym poziomie lub tylko nieco wyższe. Wystarczy określić w zmienianej uchwale niższy próg procentowy liczony od 2,4-krotności kwoty bazowej. Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Brański, który podpisał się pod projektem uchwały, jak widać zastrzeżeń do tak dużej podwyżki nie ma.

Projekt uchwały dostępny jest TUTAJ. Sesję będzie można oglądać w Internecie – kliknij TUTAJ.

Dieta to nie pensja

Sądy Administracyjne rozstrzygając spory dotyczące wysokości diet podkreślają, że swoboda rady gminy w określaniu zasad przyznawania diet nie jest nieograniczona. Istnieją bowiem dwa kryteria określające te granice. Pierwsze z nich dotyczy charakteru diety, która jest ekwiwalentem utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu. Drugie nakazuje, aby kwota diety nie przekroczyła limitu określonego w ustawie.

/red./

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AntySPAM *

Back to top button