Reklama

Najważniejsze

Legionowo: Przyblokowe „ogródki” będą ładniejsze? Rada Osiedla „Jagiellońska” przygotowała regulamin

Reklama

Małe ogródki znajdujące się tuż przy blokach mieszkalnych budzą w mieszkańcach różne uczucia. Podczas gdy jedne „cieszą oko”, drugie szpecą otoczenie całego bloku. Rada Osiedla „Jagiellońska” na te drugie ma receptę. Przygotowała nowy regulamin przyblokowych ogródków. Co zawiera?

Reklama

Koncepcja regulaminu zakłada uregulowanie podstaw użytkowania takich ogródków przyblokowych, a przede wszystkim obowiązków ich użytkowników. Zazwyczaj są nimi osoby zamieszkujące na parterze bloków i to oni przeważnie je pielęgnują. Jednak nie do końca. Zdarzają się także takie sytuacje, gdy są one bardzo zaniedbane i szpecą otoczenie bloku. Traci również na tym estetyka całego osiedla.

Do tej pory nie było możliwości, aby zmotywować do dbałości o przyblokową zieleń tych bardziej opieszałych użytkowników. Dlatego członkowie Rady Osiedla Jagiellońska, biorąc pod uwagę swoje spostrzeżenia, jak również uwagi mieszkańców, we współpracy z pracownikami osiedlowej administracji, opracowali projekt regulaminu dotyczącego przyblokowych ogródków. Znajdą się w nim między innymi takie regulacje, jak:

  • rodzaj i wysokość ogrodzenia,
  • obowiązek utrzymania porządku,
  • dbałość o zieleń, w tym pielęgnacja i podlewanie,
  • możliwość nasadzeń wyłącznie roślin niskich, bądź karłowatych,
  • zakaz uprawy warzyw i hodowli zwierząt,
  • zakaz korzystania z ogródka w sposób zakłócający spokój innym mieszkańcom,
  • zakaz korzystania z grilla czy palenia ogniska.

W przypadku gdyby osoba opiekująca się ogródkiem nie zastosowała się do postawień regulaminu, po uprzednim wezwaniu do usunięcia zaniedbań, będzie on mógł być przejęty w zarządzanie przez administrację osiedla.

Na razie nie wiadomo kiedy proponowany przez Radę Osiedla Jagiellońska regulamin wejdzie w życie. Wszystko zależy od zarządu legionowskiej spółdzielni mieszkaniowej, który musi propozycję regulaminu zatwierdzić.


Na pytania w sprawie wprowadzenia regulaminu odpowiada Agnieszka Borkowska z SML-W:

Czy jest zasadność wprowadzania takiego regulaminu w legionowskiej spółdzielni? Jaką opinię na ten temat ma Pani jako członek Zarządu? Czy taki regulamin będzie obowiązywać na wszystkich osiedlach?

Jeżeli chodzi o kwestie uchwalenia regulaminu użytkowania ogródków przyblokowych, to z pewnością przyczyni się do ujednolicenia zakładania i korzystania z ogródków. Od kilku lat ta kwestia bowiem pojawia się na posiedzeniach Rad Osiedlowych. Dobrze, że ta kwestia zostanie uregulowana. Regulamin powinien obowiązywać na wszystkich osiedlach SML-W.

Czy i w jaki sposób regulamin taki usprawni pracę administracji osiedla?

Uchwalenie regulaminu powinno ułatwić pracę administracji, bowiem (regulamin – przyp. red) powinien określać wymiary ogródka, a także jakie nasadzenia można w nim uprawiać. Jakiego typu powinno być ogrodzenie itd. (obecnie rożnie to wygląda).

Czy Pani zdaniem regulamin wpłynie na poprawę wyglądu otoczenia bloków i estetyki całego osiedla?

Uważam, że wprowadzenie regulaminu znacznie poprawi estetykę wokół budynku / osiedla. Należy jednak podkreślić, że są ogródki bardzo ładne, zadbane, z bezpiecznym i estetycznym ogrodzeniem i nasadzeniami, mimo, że regulamin jeszcze nie obowiązuje. Regulamin pozwoli uporządkować część ogrodzonych od lat ogródków, które z rożnych przyczyn nie są już uprawiane.

Czy nie obawia się Pani negatywnych opinii czy postaw części mieszkańców osiedla wobec nowego regulaminu, szczególnie tych, którym nie zależy na ich pielęgnowaniu?

Mówi się, że ile osób tyle opinii, tak pewnie będzie i z uchwaleniem regulaminu. Jedni się ucieszą, inni będą niezadowoleni, bo trzeba będzie się do czegoś odnieść, dostosować. Mam jednak nadzieję, że mieszkańcy pozytywnie przyjmą regulamin. Są sygnały od mieszkańców, którzy uważają, że kwestie użytkowania ogródków powinny zostać uregulowane.

Czy Pani zdaniem jednak mieszkańcy docenią starania Zarządu, członków rady osiedla i administracji, aby uporządkować kwestie związane z użytkowaniem tych ogródków?

Jeżeli uda się wspólnie z mieszkańcami doprowadzić do estetycznego wyglądu części wspólnej, to z pewnością mieszkańcy docenią starania członków Rady Osiedla i Rady Nadzorczej. Jeżeli mieszkańcy będą zadowoleni i docenią starania członków rad, to Zarząd będzie mocno wspierał wszystkie działania. Jest część mieszkańców, która uważa, że to spółdzielnia (zarządca) powinna (powinien) się zajmować utrzymaniem całego terenu wokół budynku. Jeżeli zobaczą za jakiś czas, że to funkcjonuje, jest bezpiecznie i estetycznie to praca osób, które przyczyniły się do stworzenia regulaminu zostanie doceniona. Obecnie najwięcej uwag dotyczy kwestii opłat za wodę użytą do podlewania, czy użytkowanie ogródków w sposób niezgodny z regulaminem współżycia społecznego ( imprezy alkoholowe, baseny czy grillowanie).

Jaka jest procedura wprowadzenia takiego regulaminu, aby mógł zacząć on obowiązywać?

Rada Osiedla Jagiellońska przygotowała projekt regulaminu. Tekst zostanie przekazany do zaopiniowania przez Radcę Prawnego do zaopiniowania, a następnie przedstawiony Zarządowi Spółdzielni.

/Janusz Baranowski, red./

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button