Reklama

LegionowskiNajważniejszeWiadomości

Legionowo: Czy prezydent prowadzi działalność gospodarczą? Co jest we wniosku o jego odwołanie?

Reklama

W ubiegłą środę (24.01) do Urzędu Miasta Legionowo wpłynął wniosek jednego z mieszkańców Warszawy (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), który prosi Radę Miasta Legionowo o wygaszenie mandatu prezydenta Romana Smogorzewskiego. Zdaniem wnioskodawcy Smogorzewski prowadzi działalność gospodarczą, której nie może łączyć, zgodnie z prawem, ze sprawowanym urzędem. Podczas dzisiejszej (31.01) sesji radni mają zająć się tematem. Choć tekst piszemy jeszcze przed dyskusją na ten temat, jej wynik jest raczej łatwy do przewidzenia. W Radzie Miasta Legionowo prezydent ma bowiem zdecydowaną większość głosów.

Reklama

Wniosek mieszkańca Warszawy, który wpłynął do legionowskiego ratusza wywołał wielkie poruszenie wśród elit rządzących miastem. Pierwsze reakcje władzy na jego treść były typowe – zlekceważenie, umniejszenie jego wartości, a także „obśmianie” osoby samego wnioskodawcy. To nie pierwsza sprawa, w której władza tak reaguje na działania opozycji. Ratusz chyba inaczej po prostu nie potrafi. Wbrew temu co mówią miejscy urzędnicy wniosek o odwołanie prezydenta, a ściślej rzecz ujmując o wygaszenie jego mandatu jest napisany dobrym, prawniczym językiem i nie brakuje w nim odniesień do wyroków sądów różnych instancji. Słowem, wnioskodawca bardzo celnie ujął temat i polemika z jego wnioskami jest bardzo trudna.

Dogłębna analiza oświadczeń majątkowych Smogorzewskiego

Po pierwsze mieszkaniec Warszawy zarzuca legionowskiemu prezydentowi, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu (dzierżawy) nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami. Ponadto działalność ta nie jest zgłoszona do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przypomnijmy naszym czytelnikom, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast takiej działalności prowadzić nie mogą. Oczywiście same „zarzuty” to nie wszystko. Na czterech stronach swojego wniosku mieszkaniec Warszawy udowadnia także swoje tezy.

Swój wywód mieszkaniec Warszawy rozpoczyna od dokładnej analizy oświadczeń majątkowych prezydenta miasta. Autor wniosku przytacza fakt, że według dokumentów Roman Smogorzewski na koniec ubiegłej kadencji (Oświadczenie Majątkowe z września 2014 r.) posiadał (na zasadzie małżeńskiej współwłasności majątkowej) 9 nieruchomości. Wykazał także przychody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 270 tys. zł oraz zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Legionowie w wysokości 446 694 zł, które zostały zaciągnięte na zakup nieruchomości. Autor zauważa ponadto, że zobowiązanie to pojawiało się już wcześniej w oświadczeniach majątkowych prezydenta – w 2012 i 2013 roku, a powstaniu tego zobowiązania nie towarzyszyło nabycie nieruchomości, co autor wniosku o wygaszenie mandatu prezydenta wysnuł na podstawie analizy oświadczeń majątkowych Romana Smogorzewskiego.

Wnioski z analizy oświadczeń majątkowych prezydenta (według autora wniosku)

Oświadczenie majątkowe prezydenta z dnia 24.04.2015 r. Dotyczy roku 2014.

 • Prezydent dokonał sprzedaży nieruchomości. Wykazał dochód w wysokości 270 tys. zł (sprzedaż w poprzedniej kadencji).
 • Osiągnął wpływy z dzierżawy w wysokości 25 tys. zł (obecna kadencja).
 • Wykazał zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Legionowie, przeznaczone na zakup nieruchomości w kwocie 446 694 zł (oprocentowanie 8,5%).
 • Wykazał własność 9 nieruchomości. Ich lista pokrywała się z poprzednim oświadczeniem.

Oświadczenie majątkowe prezydenta z dnia 29.04.2016 r. Dotyczy roku 2015.

 • Osiągnął wpływy z dzierżaw w wysokości 197 907 zł.
 • Wykazał zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Legionowie, przeznaczone na zakup nieruchomości w kwocie 289 694 zł (oprocentowanie 8,5%).
 • Wykazał własność 9 nieruchomości. Ich lista pokrywała się z poprzednim oświadczeniem.

Oświadczenie majątkowe prezydenta z dnia 21.04.2017 r. Dotyczy roku 2016.

 • Poza 9 nieruchomościami z poprzednich oświadczeń, prezydent wykazał dwie dodatkowe. Dom o pow. 150 m2, z działką o pow. 497 m2. – wartość 475 tys. zł. oraz miejsce postojowe z ograniczonym prawem rzeczowym (spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu) – wartość 12 tys. zł.
 • Osiągnął wpływy z dzierżaw w wysokości 227 160 zł.
 • Wykazał dwa zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Legionowie, przeznaczone na zakup nieruchomości w kwocie 192 tys. zł oraz 216 294 zł (oprocentowanie 5,28%).

Rok 2016 wyjątkowy?

Autor wniosku o odwołanie prezydenta Smogorzewskiego zauważa, że w roku 2016 Roman Smogorzewski nabył dwie nieruchomości – dom wraz z działką w Skierdach (gmina Jabłonna) oraz miejsce postojowe w Legionowie. Obie nieruchomości w trybie licytacji komorniczej, gdzie był jedynym licytantem.

Wartość nieruchomości w Skierdach komornik Adam Wujek oszacował na kwotę 365 tys. złotych. Cena wywoławcza stanowiła 3/4 sumy oszacowania, a więc 273 750 zł. Ponieważ nikt inny poza prezydentem nie brał udziału w licytacji nieruchomość została sprzedana Smogorzewskiemu za cenę wywoławczą 273 750 zł.

Prezydent zbył tę nieruchomość w dniu 10 maja 2017 roku, czyli niespełna pół roku od nabycia w drodze licytacji komorniczej, zyskując na tym około 200 tys. złotych.

Garaż spółdzielczy prezydent nabył z kolei udając się na licytację komornika Leszka Cabaja. Licytacja odbyła się 3 września 2016 roku. Wartość nieruchomości komornik oszacował na kwotę 14 300 zł, Cenę wywoławczą ustalono na poziomie 2/3 oszacowania, czyli 9 533,33 zł. Także w tym przypadku Roman Smogorzewski był jedynym licytantem.

Obie nieruchomości z chwilą nabycia ich przez prezydenta zostały dopisane przez Sąd do wspólnego majątku Państwa Smogorzewskich.

Czy prezydent prowadzi działalność gospodarczą czy nie?

Jak zauważa autor wniosku o wygaszanie mandatu prezydenta Legionowa definicja działalności gospodarczej jest poruszana w wielu aktach prawnych obowiązujących w Polsce. Kluczowe jednak znaczenie ma definicja zawarta w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, jak zauważa autor wniosku, działalność gospodarcza, aby taką była musi spełniać następujące przesłanki:

 • zarobkowy charakter,
 • zorganizowany charakter,
 • ciągłość.

Autor wniosku wykazuje, że brak jest wątpliwości co do zarobkowego charakteru działań prezydenta i skupia się w uzasadnieniu wyłącznie na dwóch pozostałych cechach.

Wnioskodawca wylicza, że zdaniem wielu sądów w Polsce zorganizowany charakter działalności gospodarczej, to nie wyłącznie firma, czy większe przedsiębiorstwo, posiadające swoje struktury. To ciąg czynności, który służy działalności zarobkowej, w wypadku prezydenta – jak pisze wnioskodawca- mamy np. obserwację licytacji komorniczych oraz współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Legionowie w zakresie finansowania zakupu nieruchomości. Ten wniosek, zdaniem autora, potwierdzają słowa samego prezydenta, który występując przed Sądem Okręgowym w Warszawie w charakterze świadka, w 2017 roku powiedział „ prywatnie też trochę sam zajmuje się nieruchomościami”.

Zdaniem wnioskodawcy, który domaga się wygaszenia mandatu prezydenta Legionowa, ciągłość działalności gospodarczej oznacza, że jest to względna stałość jej wykonywania, przy założeniu że nie jest to działalność okazyjna, czy jednostkowa. Wynika to z samego znaczenia przymiotnika „ciągły”, który jest przeciwieństwem słowa „jednorazowy”. Oznacza to, że w przypadku działalności gospodarczej nie jest wymagana cecha ciągłości w ścisłym znaczeniu, ale raczej jej rodzajowa powtarzalność, a nie jednorazowość działań. Tę tezę potwierdził wyrok WSA w Gliwicach z czerwca 2008 roku.

– Nie ma wątpliwości, że w przypadku prezydenta Smogorzewskiego mamy do czynienia z ciągłością gdyż po pierwsze został nabyty lokal użytkowy w przypadku którego nie ma innej możliwości niż przeznaczenie go na wynajem, a po drugie prezydent z przerwami podejmuje kolejne aktywności na rynku nieruchomości, którym towarzyszy zaciąganie zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Legionowie – pisze w uzasadnieniu wnioskodawca wygaszenia mandatu prezydenta Smogorzewskiego.

Rada Miasta zajmie się wnioskiem 31 stycznia

Wnioskiem o wygaszenie mandatu Prezydenta Smogorzewskiego zajmie się na swym najbliższym posiedzeniu Rada Miasta Legionowo. Biorąc pod uwagę fakt, że w Radzie stanowią większość radni popierający prezydenta, wynik dyskusji jest łatwy do przewidzenia. Gdy tylko uzyskamy informacje na temat rozstrzygnięcia tej sprawy przez Radę Miasta zaktualizujemy niniejszą wiadomość.

Artykuł dotyczący decyzji Rady Miasta Legionowo w sprawie wniosku o wygaszenie mandatu prezydenta miasta Romana Smogorzewskiego znajdziesz TUTAJ.

/red/

Tagi
Może zainteresuje Cię także...

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close