Legionowo: Otwarcie szpitala najpóźniej w połowie 2022 roku

Fot. MON

– Rozpoczęliśmy prace nad budową filii Wojskowego Instytutu Medycznego – szpitala o świetnej marce, szpitala flagowego, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. Przygotowania są bardzo daleko zaawansowane. Powstał też harmonogram działań, za który odpowiada generał Gielerak, świetny lekarz, ale i menedżer – powiedział Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej na temat budowy filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie.

Szef MON wraz z generałem dywizji profesorem dr hab. n. med. Grzegorzem Gielerakiem, dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego na spotkaniu z przedstawicielami mediów 28 lutego br. omówili projekt budowy nowego szpitala.

Zgodnie z założeniami, w filii WIM będą funkcjonowały oddziały: kardiologiczny, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, okulistyczny i ginekologiczno-położniczy oraz izba przyjęć.

Otwarcie w 2022 roku

Jak powiedział dyrektor WIM, harmonogram zakłada otwarcie szpitala w Legionowie dla pacjentów w połowie 2022 roku, ale termin może ulec przyspieszeniu. – Rozpoczęliśmy szybko oraz sprawnie i wszystko wskazuje, na to że ta inwestycja ma duże szanse powodzenia na jej ukończenie nawet we wcześniejszym terminie – zapowiedział generał Gielerak.

Minister Mariusz Błaszczak zapewnił, że świadczenia dotychczas realizowane przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską SPZOZ w Legionowie nadal będą wykonywane, a placówka, z rozszerzoną ofertą opieki medycznej, będzie dostępna również dla wszystkich mieszkańców Legionowa i regionu.

Jaki szpital?

Według założeń, szpital będzie przystosowany do jednoczesnej hospitalizacji 90 pacjentów. Będzie miał 5 kondygnacji naziemnych i podziemny parking. W ramach nowej inwestycji planowane jest także utworzenie bloku operacyjnego, składającego się z 2 sal operacyjnych oraz oddziałów szpitalnych. Zatrudnienie w nowym szpitalu znajdzie blisko 250 osób – lekarzy, pielęgniarek oraz inny personel medyczny i pomocniczy. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji będą środki resortu obrony narodowej.

Harmonogram działań

Budowa filii WIM w Legionowie:

Zadania zrealizowane:

· Uzgodnienia wewnątrz resortu obrony narodowej.

· Zatwierdzenie koncepcji przez Ministra Obrony Narodowej.

· Uzgodnienia między Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Zdrowia.

· Decyzja Ministra Obrony Narodowej o rozpoczęciu realizacji zamierzenia.

· Zatwierdzenie minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych.

· Zgoda i umowa na użyczenie nieruchomości w Legionowie.

· Zgoda na użyczenie Wojskowego Instytutu Medycznego działek budowlanych na czas nieoznaczony.

· Zatwierdzenie programu inwestycji.

· Podpisanie umowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji.

· Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

· Spotkanie z przedstawicielami Inwestora i zapoznanie się z I projektem koncepcyjnym.

· Przekazanie Wojskowemu Instytutowi Medycznemu przez MON terenu pod budowę szpitala w Legionowie.

Na ukończeniu jest wykonanie koncepcji projektowej szpitala w Legionowie, która będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego (sposób realizacji: planowanie inwestycji w drodze uzgodnień ze wszystkimi przyszłymi użytkownikami oddziałów szpitala oraz technologiem i inwestorem zastępczym).

 

Zadania do dalszej realizacji:

· Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy – do 5 kwietnia 2019 r.

· Projekt budowlany – do 22 czerwca 2019 r.

· Uzgodnienia z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, Inspekcją sanitarną, Inspekcją pracy, Państwową Strażą Pożarną, Wojewodą, Starostą, Powiatowym inspektorem sanitarnym – do 22 lipca 2019 r.

· Wybór wykonawcy robót budowlanych – do 18 października 2019 r.

· Zakończenie budowy– do 28 grudnia 2021 r.

· Uzyskanie zgód Inspekcji ochrony środowiska, Inspekcji sanitarnej i Inspekcji pracy – do 28 grudnia 2021 r.

· Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – do 8 lutego 2022 r.

· Przygotowanie do użytkowania, doposażenie obiektu – do 23 czerwca 2022 r.

· Wprowadzenie i przyjęcie pacjentów – do 24 czerwca 2022 r.

/MON, red/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowo: Otwarcie szpitala najpóźniej w połowie 2022 roku"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *