Legionowo: Odwołał się od decyzji urzędników. Wygrał przetarg

W poniedziałek (20.04) Urząd Miasta Legionowo kolejny raz rozstrzygnął przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej nowego parkingu, który planowany jest przy ul. Kościuszki. Urzędnicy musieli ponownie pochylić się nad ofertami, bo Krajowa Izba Odwoławcza wytknęła im błędy i nakazała ponownie zbadać oferty. Gmina musi także ponieść koszty postępowania odwoławczego.

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej złożył Zenon Zabagło z Biura Projektowego Atelier ZETTA z Białegostoku. Jego oferta została odrzucona z przetargu, bo jak stwierdzili urzędnicy, zawierała nieprawdziwe dane.

Przetarg ruszył w styczniu

Jak już pisaliśmy w Portalu Legio24.pl, 22 stycznia tego roku w legionowskim BIP-ie pojawiła się dokumentacja przetargowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego nowego parkingu oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji. Dokumenty można było składać do 30 stycznia. Oferty zgłosiły w sumie 4 firmy. Najtańsza złożona przez Atelier ZETTA z Białegostoku została jednak odrzucona. Powód? -„…Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania…”. – informował w lutym Urząd Miasta Legionowo.

W postępowaniu, którego wyniki ogłoszono 25 lutego brano więc pod uwagę oferty trzech firm – uznanych przez urzędników za złożone prawidłowo. Najtańszą ofertę spośród rozpatrywanych złożyła firma DKT PROJEKT z Łodzi – opiewała ona na blisko 264 tys. zł. Przetarg jednak unieważniono, bo ratusz zastrzegał, że na przygotowanie dokumentacji przewidział w budżecie jedynie 250 tys. złotych.

Odwołał się i wygrał

2 marca br. Zenon Zabagło z Atelier ZETTA wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Przedsiębiorca twierdził bowiem, że jego oferta złożona została prawidłowo i zawierała prawdziwe dane. Tym samym została złożona zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Jak się okazuje, KIO przyznała rację Atelier ZETTA.

“Nie zaistniały przesłanki do stwierdzenia, że wykonawca w sposób celowy i zawiniony podał nieprawdziwe informacje, aby uzyskać zamówienie, a zamawiający w tym zakresie nie uzyskał pewności. Występujące rozbieżności co do wielkości niektórych rodzajów powierzchni budynków wynikały przede wszystkim z braku jednoznacznego uregulowania tej kwestii w przepisach prawa. Inna od zamawiającego, interpretacja przepisów obowiązującego prawa w zakresie uznawania powierzchni projektowanych budynków za powierzchnię użytkową, nie może być uznawana jako próba celowego wprowadzenia w błąd zamawiającego. Również zamawiający formułując treść postanowień SIWZ nie wprowadził jakichkolwiek uszczegółowień w zakresie sposobu liczenia powierzchni użytkowej, czy uznawania części budynków za jedno lub wielokondygnacyjne. Stwierdzić należy, że w zakresie wskazanych przez wykonawcę w wykazie usług wielkości kubatury i powierzchni użytkowej, łącznie wielkości te wskazują na spełnienie przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.”

Fragment uzasadnienia wyroku KIO
z dnia 19 marca 2015 roku

W wyroku nakazano urzędnikom ponowne zbadanie ofert oraz zwrot kosztów postępowania odwoławczego w wysokości 7,5 tys. zł.

Ostatecznie w poniedziałek (20.04) ratusz poinformował o “unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania, unieważnieniu czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania, powtórzeniu czynności badania ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty”. Przetarg wygrało Atelier ZETTA. Dokumentacja ma powstać w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

Oszczędności, których nie ma

Wydaje się, że unieważnienie przetargu, które nastąpiło w lutym (a które teraz trzeba było wycofać), było urzędnikom na rękę. Wiadomo bowiem, że budowę garażu przy ul. Kościuszki planowano sfinansować ze środków, które miasto miało zaoszczędzić na budowie Centrum Komunikacyjnego. Przypomnijmy: Konsorcjum Buder Flisbud chciało wybudować Centrum Komunikacyjne za kwotę niespełna 30 mln zł. Ratusz planował wydać 8 mln zł więcej. Pomyślano więc, że z zaoszczędzonych pieniędzy powstanie drugi, wielopoziomowy garaż – tym razem od strony centrum miasta. Niestety, z powodu opóźnień w budowie, urzędnicy rozwiązali umowę z wykonawcą. Ogłoszono nowy przetarg – tym razem na dokończenie rozgrzebanego Centrum Komunikacyjnego. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że prace wykona Skanska – za kwotę blisko 30 mln zł! Dodajmy, że konsorcjum Buder Flisbud za wykonane roboty zainkasowało już od miasta blisko 12 milionów złotych. W sumie budowa Centrum Komunikacyjnego może kosztować przynajmniej 42 mln złotych. Na garaż przy Kościuszki może brakować więc pieniędzy.

Wartość projektu budowy Centrum Komuniacyjnego, którą początkowo szacowano na 37 mln zł w 85% obiecali sfinansować Szwajcarzy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Parking ma powstawać w 2 etapach

Budowa parkingu przy Kościuszki według planów ma być prowadzona w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmuje budowę poziomu 1 oraz 2, a w etapie drugim dokończony zostanie poziom 3 parkingu. W sumie ma znaleźć się tam miejsce na około 800 samochodów, a sam parking będzie połączony zadaszonym łącznikiem z gmachem niedokończonego jeszcze dworca.

Ile będzie kosztowała budowa parkingu, dowiemy się po wykonaniu projektu budowalno-wykonawczego.

Projekt koncepcyjny parkingu wielopoziomowego przy legionowskim dworcu kolejowym wykonany przez Atelier Zetta

/jm/

Przeczytaj także:

1 raz komentowano artykuł "Legionowo: Odwołał się od decyzji urzędników. Wygrał przetarg"

  1. a misto przecież miało złożyć sprawę do sądu na flisbud?
    byli pewni zwrotu kasy i co sprawa ucichła???

    Najwidoczniej widać że nie była wina firmy tylko naszych urzędników…

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *