Legionowo: Nasze Miasto Nasze Sprawy podaje do sądu Gazetę Miejscową

Bogdan Kiełbasiński, prezes Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy, fot. B.K.

Zaostrza się spór pomiędzy głównym legionowskim ugrupowaniem opozycyjnym Nasze Miasto Nasze Sprawy, a wydawaną przez KZB, zależną od ratusza Gazetą Miejscowa na Weekend. Chodzi o artykuł, który ukazał się w ostatnim numerze tego tygodnika. Sprawy zaszły już tak daleko, że NMNS postanowiło skierować sprawę na drogę postępowania sądowego w tak zwanym trybie wyborczym.

Poniżej pełna treść oświadczenia w tej sprawie, które otrzymaliśmy z Biura Prasowego Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy:

OŚWIADCZENIE

Artykuł „NMNS kłamie i łamie prawo” opublikowany w ostatnim wydaniu gazety „Miejscowa na weekend” (11.10.2018) zawiera nieprawdziwe informacje na temat działalności Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy w zakresie dotyczącym przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności stosowania się do prawomocnych orzeczeń sądowych.

Pełnomocnik Porozumienia Samorządowego był poinformowany, że oświadczenie, do którego złożenia zostało zobowiązane Stowarzyszenie na podstawie postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 02.10.2018 r. nie mogło być opublikowane w najbliższym terminie od dnia wydania orzeczenia z powodów niezależnych od naszej organizacji – wydawnictwo odmówiło publikacji z powodu wcześniejszych zamówień i braku wolnej powierzchni na pierwszej stronie „Tygodnika TO i OWO”. Jednocześnie zapewniliśmy o zamieszczeniu oświadczenia w możliwie najszybszym terminie. W takiej sytuacji zarówno działania gazety, jak i Piotra Zadrożnego dają podstawy do wszczęcia postępowania w trybie wyborczym.

Jestem przekonany, że działalność propagandowa wydawnictwa KZB Legionowo Sp. z o.o., nadzorowanego przez prezydenta Smogorzewskiego i jego podwładnych nie ma już wielkiego znaczenia dla wiedzy mieszkańców o rzeczywistej sytuacji Legionowa. Publikacja informacji zamieszczonych w ww. materiale potwierdza tylko całkowity brak standardów dziennikarskich przy wydawaniu gazety.

Niezależnie od powyższego oświadczam, że omawiany materiał prasowy zawiera nieścisłe i wprowadzające w błąd informacje dotyczące mojej osoby. Poprzez publikacje takich wiadomości doszło do naruszenia moich dóbr osobistych. Podejmę odpowiednie działania zmierzające do usunięcia tych naruszeń i wytoczenia procesu przeciwko wydawcy, redaktorowi naczelnemu i autorowi tekstu, jeżeli zechce się ujawnić.

Bogdan Kiełbasiński – Prezes Zarządu Legionowskiego Stowarzyszenia Promocji Samorządności “NASZE MIASTO NASZE SPRAWY”

/red./

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowo: Nasze Miasto Nasze Sprawy podaje do sądu Gazetę Miejscową"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *